Pædagogisk konsulent til 0-6 års området

Brænder du for at understøtte kvaliteten på dagtilbudsområdet, få visioner omsat til praksis samt skabe sammenhæng mellem tilbud og indsatser på tværs af Børn & Unge?

Børn & Unge i Viborg Kommune søger en pædagogisk konsulent, der skal have særligt fokus på dagtilbudsområdet og samtidig samarbejde og koordinere med skoleområdet samt familie- og rådgivningsområdet. Det er vigtigt, at du evner at skabe gode lærende fællesskaber for både børn, medarbejdere og ledere, og at du motiveres af en kompleks hverdag med mangeartede opgaver. Du vil som konsulent få rig mulighed for at kombinere dine pædagogiske- og proceskompetencer ind i et tværfagligt fællesskab i Børn & Unge med primær fokus på dagtilbudsområdet.

I Viborg Kommune har byrådet vedtaget en sammenhængsmodel, hvor vi skal sikre sammenhæng mellem vores tilbud og indsatser. Det betyder blandt andet, at vi i Børn & Unge er ca. 4000 kollegaer, som lige nu er afsøgende på:
 • Hvad vi skal være fælles om
 • Hvor vi skal være forskellige og
 • Hvordan vi kan blive endnu bedre til at bygge broer med andre fagområder til gavn for borgerne.

Det er en stor koordinerings- og prioriteringsopgave, hvor tværfagligt samarbejde skal afløses af forpligtende samskabelse – og du kan være med fra start!

Fokusområder i stillingen
Alle ledere og pædagoger gennemfører i 2020 tre læringsdage i forbindelse med den nye styrkede læreplan og det sætter krav til understøttelse af arbejdet i praksis rundt i kommunens dagtilbud. Samtidig skal en ny tilsynsmodel rulles ud over både de kommunale og private dagtilbud i løbet af sensommeren. Alt sammen i en periode, hvor alle i kommunen arbejder med den vedtagne sammenhængsmodel. Du vil blive en del af alt dette i tæt samarbejde med dagtilbudschefen, områdelederne og konsulentkolleger, hvor alle har fokus på børnenes læring, trivsel og udvikling.

Dine primære opgaver
 • Tilsyn med kommunale børnehuse og dagplejere samt private børnehuse
 • Projektansvarlig for udviklingsprojekter på dagtilbudsområdet
 • Udarbejdelse af politiske sagsfremstillinger om pædagogiske indsatser
 • Understøtte og udvikle arbejdet med styrket pædagogisk læreplan
 • Ansvarlig for implementering af ændret lovgivning og politiske beslutninger
 • Sparring til ledere og kostansvarlige omkring måltidet som pædagogisk aktivitet
 • Tovholder på indsatser og projekter omkring kunst og kultur på dagtilbudsområdet.

Stærk konsulentprofil, der brænder for dagtilbudsområdet
Du vil indgå i et tæt samarbejde med konsulentkolleger, områdeledere og dagtilbudschef i din hverdag på Rådhuset. Det er vigtigt, at du:
 • Har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Har gode proceskompetencer
 • Er pædagogisk fagligt funderet med indgående kendskab til dagtilbudsområdet
 • Har gode kommunikative kompetencer bare mundtlige og skriftlige
 • Kan arbejde både selvstændig og i team
 • Har gode administrative kompetencer
 
Vi kan tilbyde dig et spændende job i et arbejdsfællesskab, hvor mange fagligheder beriger og udvikler hinanden. Vi er en organisation i udvikling, som er ambitiøse og sætter retning. Så hos os vil du få fleksibel arbejdstid i et åbent kontormiljø, der er bygget til at understøtte en dynamisk organisation. Ansættelsesstedet er sekretariatet i Børn & Unge med reference til sekretariatschefen, og med faglig reference til dagtilbudschefen.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen vil være på 37 timer pr. uge.
 
Ansættelsessted: Viborg Kommune, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til dagtilbudschef Finn Terkelsen på tlf. 87 8710 70.
 
Ansøgningsfrist: 08.03.2020 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler afholdes 13.03.2020. På baggrund af samtalen vil der efter aftale blive indhentet relevant reference fra nuværende og evt. tidligere ansættelser på den kandidat, der indstilles til jobbet.
 
Forud for ansættelse indhenter vi desuden straffe- og børneattest.
 
Du kan finde Viborg Kommunes personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlag, MED-aftale og sammenhængsmodel her.
 
Sådan arbejder vi med sammenhængsmodellen i Børn & Unge - Forskellige i fællesskab.