Pædagog

Viborg kommune opnormerer, så derfor har du nu chancen, for at blive en del af vores fællesskab!

Vi søger 2 pædagoger til Børnehuset Kokholm. Stillingerne er på 30-32 timer pr. uge og du skal kunne arbejde indenfor hele 0-6 års området. Begge stillinger er indtil videre tilknyttet vuggestuen.

Børnehuset Kokholm er en kommunal institution i Dagtilbud Område Øst i Viborg kommune. Vi er beliggende i et boligområde, som er sammensat af mange etniciteter.
Vores åbningstid ligger i tidsrummet fra kl. 6.30 – 16.45. (fredag kl. 16.00)


Hvem er vi:
 • Vi har 90 dejlige, glade og energiske børn, fordelt med 25 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn. Pt har vi 35 % flersprogede.
 • Vi lægger vægt på den anerkendende tilgang til børnene. 
 • Vi er en stabil personalegruppe med en høj faglighed og engagement. Vi er en mangfoldig personalegruppe med mange forskellige kompetencer.
 • Vi har fokus på trivsel og den gode arbejdsplads. Hos os er der plads til alle, men ikke til alt.
 • Vi har en engageret forældregruppe med stor mangfoldighed.
 • Vi vægter natur og udeliv. De ældste børn i huset er i skoven 2 dage om ugen.
 • Vi har madordning i hele huset. Vi er relativt nye med denne del, men ønsker at udvikle madordningen til at blive en pædagogisk aktivitet.
 • Vi arbejder aldersopdelt om formiddagen, med fast tilknyttede voksne.


Hvad forventer vi:
 • At du er uddannet pædagog.
 • At du har vuggestueerfaring og meget gerne erfaring med flersprogede.
 • At du vil deltage aktivt i hverdagen og tage medansvar for hele børnehuset.
 • At du er selvstændig i løsning af arbejdsopgaverne.
 • At du er fleksibel og har mod på en til tider meget travl hverdag.
 • At du kan anvende IT som redskab i hverdagen.
 • At du har fokus på faglig udvikling og kan omsætte teori til praksis.
 • At du kan planlægge den pædagogiske praksis ud fra læreplanstemaerne, samt ser værdien i hverdagspraksis.
 • At du er anerkendende og inkluderende overfor børn og forældre.
 • At du vægter samarbejde med det øvrige personale. 
 • At du har humor og ser muligheder frem for begrænsninger.
 • At du har et positivt livs- og menneskesyn.


Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Børnehusleder Kirsten Mygind, Hedeskrænten 104, 8800 Viborg på tlf. 20 85 37 41 eller på mail: kmy@viborg.dk 


Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 12