Barselsvikariat - Sygeplejerske

Viborg Kommune - Hjemmeplejen Vesterparken

Trives du med udfordringer, komplekse sygeplejefaglige opgaver og udvikling af dine kompetencer?
Brænder du for et arbejde i tæt samarbejde med borgeren i borgerens eget hjem?
Da en af vores kollegaer skal på barsel, søger vi en sygeplejerske til sygeplejeteamet. Dermed tilbyder vi DIG chancen for at blive vores nye kollega indenfor et spændende ældreområde i udvikling.


Med tiltrædelse 1. marts 2020 - 31. december 2020 (med mulighed for forlængelse), eller snarest muligt efter aftale, søger vi en sygeplejerske til Hjemmeplejen Viborg Kommune, distrikt Vesterparken. Der er tale om en stilling i fast dagvagt med 30 timer pr.uge med weekendarbejde hver 8 weekend.
Mulighed for færre/flere timer hvis dette ønskes.
 
Distrikt Vesterparken består af to plejeteams og et sygeplejeteam og dækker den nordvestlige del af Viborg By. Alle teams arbejder tværfagligt sammen på tværs af faggrupper med udgangspunkt i borgerprofiler ift. borgerne mødes af rette faglighed og personlige kompetencer.
Vi har fokus på velfærdsteknologi i såvel hjemmepleje som sygepleje og træning og benytter i den forbindelse Skærm løsning i hele Viborg Kommune, hvilket betyder at nogle borgere får helt eller delvis deres ”besøg” via en skærm.
Vi har jf. sundhedsaftalen stor fokus på tidlig opsporing via TOBS og triagering af borger via tavlemøder og handleplansmøder for blandt andet at kunne ”sætte ind” i tide men også for at undgå unødige indlæggelser.

http://pixel-geo.prfct.co/cs/?partnerId=fbxhttp://pixel-geo.prfct.co/seg/?add=795817,936137&source=js_tag&a_id=3489Vi tilbyder:
 • Et tværfagligt samarbejde om borgeren.
 • En afvekslende og til tider tempofyldt hverdag præget af spændende faglige udfordringer.
 • God introduktion og imødekommende kolleger.
 • Team-samarbejde.
 • God kollegial sparring.
 • Medindflydelse og frihed under ansvar.
 • En arbejdsplads hvor værdier som mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod vægtes højt
 • Et arbejdsfællesskab, hvor vi vægter fleksibilitet, nærhed og humor højt.
 
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet sygeplejerske med høj faglighed
 • Kan arbejde selvstændigt inden for eget kompetenceområde og har lyst til og ser værdien i at arbejde tværfagligt til gavn for borgeren. Herunder at du ser værdien i at vejlede/ undervise sosu-personalet og på den måde aktivt deltage i deres kompetenceudvikling.
 • Er robust og anerkendende i dit samarbejde med andre.
 • Tager ansvar, både personligt og fagligt.
 • Har et respektfuldt og positivt menneskesyn, og at du arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i den enkelte borgeres prioriteter og ressourcer.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Du kan få flere oplysninger hos distriktsleder Tanja Murphy, tlf. 87 87 62 31 eller på mail tamu@viborg.dk.

Send ansøgning senest den 26. januar 2020.
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 28. januar 2020