Ergoterapeut

Erfaren ergoterapeut med lyst til kommunal genoptræning efter Sundhedsloven
 
Da to af vores faste ergoterapeuter skal afholde orlov, søger vi en dygtig og erfaren ergoterapeut til et vikariat i Genoptræning, Viborg Kommune pr. 1. marts - 31. juli 2020.
 
Stillingen er på 32 - 35 timer i terapeutteamet i Blichergården/Stoholm.
  
Om Genoptræning:
 • Der er ansat ca. 40 fysio- og ergoterapeuter.
 • Terapeuterne er selvtilrettelæggende. De er organiseret i 4 teams med stort dagligt ansvar for koordinering, opgavedeling og samarbejde med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Vi løser opgaver bredt indenfor genoptræning og behandling. Målgruppen er borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset samt vederlagsfri fysioterapi.
 • Flere terapeuter arbejder målrettet på generalistniveau, men derudover har vi flere specialer i de forskellige teams. Blandt andet indenfor neurologi og ortopædkirurgi.
 • Vi er meget optaget af faglig udvikling samt trivsel og samarbejde i teamet.
 
De primære arbejdsopgaver:
 • Genoptræning og behandling af borgere efter Sundhedslovens §140.
 • Genoptræningen retter sig fx imod ADL, dysfagi, forflytninger og instruktion i småhjælpemidler.
 • Koordinering af opgaver i ergoteamet på tværs af hele Genoptræning.
 • Dokumentation og samarbejde med ergo- og fysioterapeutkolleger, plejepersonale mv.
 • Træningen foregår på vore centre såvel som i borgerens hjem, så du skal derfor påregne en del kørsel.
 
Vi lægger vægt på, at du:
 • Har en bred erfaring med genoptræning, da målgruppen er alle typer af borgere med en genoptræningsplan
 • Har lyst til og erfaring med neurologi, der vil fylde en del i den samlede opgavemængde
 • Har en helhedsorienteret tilgang til faget og borgeren
 • Kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og har lyst til at tage ansvar
 • Er nysgerrig og anerkendende
 • Kan inspirere til udvikling og samarbejde
 • Har kendskab til OTIPM som arbejdsprocesmodel
 • Er idérig, engageret, handlingsorienteret og fagligt velfunderet

Om arbejdspladsen:
 • Du vil være tilknyttet Team Blichergården/Stoholm. Teamet dækker store del af Viborg by samt Karup/Frederiks og Stoholm området.
 • Teamet har fælles kontor på Blichergården i Viborg.
 • Du bliver en del at et engageret og dygtigt terapeut-team bestående af 9 fysioterapeuter og 4 ergoterapeuter.
 • Du har høj grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet.
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansøgning:
 • Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Mie Tholstrup 20 69 55 40 eller ergoterapeut Tove Djernes 41 71 92 31.
 • Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 29. januar 2020.