Kommunikationskonsulent til Børn & Unge

Vil du gennem en skarp og målrettet kommunikation være med til at sikre sammenhæng for børn og unge i Viborg Kommune?
 
I Viborg Kommune har byrådet vedtaget en sammenhængsmodel, hvor vi skal sikre sammenhæng mellem vores tilbud og indsatser til gavn for borgerne.
Det betyder blandt andet, at vi i Børn & Unge er ca. 4000 kollegaer, som lige nu er afsøgende på:
 • Hvad vi skal være fælles om
 • Hvor vi skal være forskellige og
 • Hvordan vi kan blive endnu bedre til at bygge broer med andre fagområder

Det er en stor koordinerings- og prioriteringsopgave, som kræver den rigtige interne og eksterne kommunikation – og du vil få en central rolle i forhold til at inspirere, udvikle og kvalificere kommunikationen i og fra Børn & Unge. 
 
Viborg Kommune skal i 2020 have både ny hjemmeside og intranet, og du skal være med til indføre begge dele i Børn & Unge.

Du vil som kommunikationskonsulent komme helt tæt på ledelsen af Børn & Unge og herunder også have et direkte samarbejde med direktøren. Derfor forventer vi, at du er robust, fleksibel og har en høj arbejdskapacitet. Til gengæld tilbyder vi en rigtig spændende stilling med mange forskellige arbejdsopgaver tæt på det politiske niveau. Du vil få mulighed for både faglig og personlig udvikling i en organisation, hvor der er fokus på et godt arbejdsmiljø.

Dine vigtigste opgaver 
 • Være inspirator til - og udførende på - både interne og eksterne kommunikationsopgaver i Børn & Unge
 • Drive konkrete kommunikationsfaglige indsatser
 • Være opsøgende på nye trends i kommunikation, herunder udviklingen på de sociale medier
 • Sammen med den centrale kommunikationsafdeling i Viborg Kommune at sætte de gode historier fra Børn & Unge i spil både internt og eksternt
 • Være webkoordinator for Børn & Unge på digitale flader: web, intranet, Aula og sociale medier
 • Rådgive og vejlede i små og store kommunikationsopgaver
 • Udarbejde nyheder, pressemeddelelser, oplæg mv.  
 
Vi forventer 
 • Du er uddannet journalist eller har en tilsvarende kommunikationsfaglig baggrund
 • Du har solid erfaring fra lignende stilling og helst fra en politisk styret organisation
 • Du er en skarp formidler og har erfaring med at opspore, videreformidle og vinkle den gode historie på forskelligartede platforme
 • Du er åben, udadvendt og evner at navigere i en bred kontaktflade på tværs af fagligheder og ledelseslag
 • Du arbejder ud fra et helhedsorienteret perspektiv med organisationens mål for øje
 • Du kan udarbejde kommunikationsplaner i forhold til konkrete opgaver
 • Du er hjemmevant på sociale medier og kan bruge dem strategisk 
 • Du er handlekraftig, initiativrig og trives med at løfte opgaver selvstændigt og sammen med andre
 • Du har humor og bidrager til det sociale fællesskab i sekretariatet/forvaltningen.
 
Vi tilbyder 
 • En spændende arbejdsplads med højt aktivitetsniveau og faglige udfordringer
 • En tæt sparring med kolleger i den centrale kommunikationsafdeling og mulighed for fagligt fællesskab med kommunikationskonsulenter i andre stabe
 • Fleksibel arbejdstid og frihed til at tilrettelægge dine opgaver
 • En organisation i udvikling, hvor vi er ambitiøse og sætter retning
 • Gode og engagerede kollegaer, der står klar til at tage godt imod dig og samarbejde med dig
 • En moderne arbejdsplads i et åbent kontormiljø på Danmarks flotteste rådhus.

Organisatorisk vil du blive placeret i et team i Børn & Unge sekretariatet. Teamet består af syv medarbejdere inkl. dig og har reference til sekretariatschefen. Sekretariatet består derudover af to driftsteam og et fagkonsulentteam, som du i det daglige arbejde vil komme til at arbejde tæt sammen med.
 
Dit arbejdssted bliver Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den
forhandlingsberettigede organisation.
 
Ansættelsessamtaler afholdes 18-02-2020. På baggrund af samtalen vil der efter aftale blive indhentet relevant reference fra nuværende og evt. tidligere ansættelser på den kandidat, der indstilles til jobbet.
 
Forud for ansættelse indhenter vi desuden straffe- og børneattest.
 
Du kan læse om Viborg Kommunes personalepolitiske værdier, ledelsesgrundlag, MED-aftale og sammenhængsmodel her.
 
Sådan arbejder vi med sammenhængsmodellen i Børn & Unge - Forskellige i Fællesskab.
 
Har du spørgsmål?
Kontakt sekretariatschef Lene Thomsen på tlf.: 87 8710 01