Arkæologer til samlingsprojekt

Viborg Museum står midt i en stor forandringsproces. I årene frem mod 2022 skal museet flytte fra sin nuværende placering på Hjultorvet til byens tidligere landsretsbygning i Domkirkekvarteret, hvor det skal genåbne som et helt nyt bymuseum.

Parallelt med museets flytning skal museets magasiner også flyttes og samles i et nyindrettet magasin i Viborg. 

Derfor søger museet to arkæologer til flytning, rensning, antikvarisk kontrol og ompakning.

Viborg Museums forhistoriske magasin ligger i museets kælder og er desværre skimmelramt. Opgaven består derfor i at flytte genstande op fra kælderen og rengøre dem. En del af denne opgave vil skulle foregå i beskyttelsesudstyr, og en del vil foregå udendørs. Der vil være en instruktion i brug af beskyttelsesudstyr og rensning af genstande, inden arbejdet påbegyndes.

Herefter skal registreringen kontrolleres og nogle genstande skal udskilles, hvorefter genstanden skal pakkes til magasin.

Du har følgende kvalifikationer
  • Basalt kendskab til forskellige forhistoriske genstandstyper
  • Systematisk og struktureret
  • Skal kunne bevare overblikket
  • Gode samarbejdsevner
  • Kendskab til Regin og/eller Sara vil være en fordel.
     
Om Viborg Museum
Viborg Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ansvar for Viborg Kommune. Se mere om museet på www.viborgmuseum.dk.

Vi tilbyder en arbejdsplads på et spændende museum, hvor værdier som mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod er bærende for hele organisationen.

Yderligere oplysninger
Begge stillinger er på 37 timer per uge og tidsbegrænset 5 måneder. Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst på området. Begge stillinger refererer til museets teamleder for arkæologi, Kamilla Fiedler Terkildsen.

Yderligere oplysninger fås hos Kamilla Fiedler Terkildsen på 30 76 20 99 eller museumschef Brian Wiborg på 87 87 38 00.

Samtaler forventes afholdt i uge 8 eller 9.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest.