Social- og sundhedsassistent

Aktivitet & Udvikling søger social- og sundhedsassistent til Æblegården.
Pr. 1. marts 2020 søger vi en ny kollega, 30 timer om ugen, der lige som os brænder for at varetage de daglige opgaver i forbindelse med vores visiterede aktivitetstilbud for ældre. Arbejdstiden vil fortrinsvis ligge mellem 9 – 16 på hverdage.

Æblegården er et tilbud for hjemmeboende borgere, der har et udvidet behov for hjælp og støtte i dagligdagen, eksempelvis pga. demens, senhjerneskader, Parkinson, Sclerose etc.
Borgerne kan visiteres til 1 - 5 dage om ugen og vi har 22 daglige pladser.

Vi er et medarbejderteam på syv, som deles om alle opgaver ud fra hver vores faglige indfaldsvinkel. Vi har et godt arbejdsmiljø, der er præget af ansvarsbevidsthed, fleksibilitet, samarbejdsvilje, positivitet og respekt for hinanden. Egenskaber vi også ønsker vores nye kollega kan nikke anerkendende til.

Vi søger en kollega, der foruden bred erfaring i at arbejde med ældre, kan se sig selv i følgende profil:
 • Interesse for og erfaring med demens- og senhjerneskadeområdet.
 • Erfaring med aktivitetsområdet ud fra den rehabiliterende og sundhedsfremmende tankegang.
 • Erfaring i at arbejde med KRAP.
 • Erfaring i at arbejde med neuropædagogik.
 • Kan bidrage med høj faglighed til teamet.
 • Mestrer at arbejde gruppeorienteret med borgerne, samtidig med at have fokus på den enkelte.
 • At kunne møde og rumme borgerne, også når mestring giver sig udslag i uhensigtsmæssig adfærd.
 • Have interesse i at medskabe et godt udeliv i vores fantastiske omgivelser.
 • Kan skabe sig, og bevare, overblik.
 • Kan arbejde selvstændigt i en teambaseret afdeling.
 • Skal kunne indgå i de praktiske og plejemæssige opgaver på lige fod med de øvrige i teamet.
 • Kan tilrettelægge aktiviteter, så borgeren mødes. Uanset om det drejer sig om udeliv, teknologi, måltidet, eller det stille nærvær.
 • Er fysisk og psykisk robust.
 • Er glad for sang og musik og kan måske spille et instrument.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 5

Løn i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger kontakt leder for Aktivitet & Udvikling Jette Hingebjerg på tlf. 23 64 62 95, mail jhi@viborg.dk eller social- og sundhedsassistent Mette Silberbauer på tlf. 87 87 65 19, mail mksi@viborg.dk

Se evt. hjemmeside for yderligere oplysninger: www.aktiviteten.viborg.dk