Sagsbehandler

Socialafdelingen i Viborg Kommune søger 2 dygtige og engageret sagsbehandlere til Socialafdelingens handicapteam til faste stillinger på 37 timer pr. uge.

Hvem er vi
Socialafdelingen er myndighedsafdelingen inden for Socialområdet. Vi består af 18 socialrådgiver/socialformidlere, ergoterapeut, 2 administrative medarbejdere og 1 teamleder. Vi løser myndighedsopgaver inden for voksenhandicap, psykiatri og udsatte området.

Handicapteamets målgruppe er voksne med udviklingshæmning, autisme, erhvervet hjerneskade og øvrige funktionsnedsættelser. Vi løser opgaverne i tæt samarbejde med udfører. Det tværgående samarbejde i opgaveløsningen vægtes højt både i Socialafdelingen og på tværs af alle afdelinger i Viborg Kommune.

Handicapteamet varetager opgaver inden for servicelovens voksenkapitel; vi visiterer borgere til bostøtte, ledsagerordning, bpa-ordning, beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud og botilbud. Derudover varetager vi opgaverne omkring tilsyn med domfældte udviklingshæmmede borgere.

Vi forventer at du
 • Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller ergoterapeut
 • Har erfaring med myndighedsarbejde inden for servicelovens voksenområde
 • Kan arbejde ud fra Voksen Udrednings Metoden
 • Kan arbejde ud fra både faglige og økonomiske betragtninger
 • Har gode kommunikationsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • Er robust og kan navigere i en travl hverdag, hvor akutte opgaver kan forekomme

Vi tilbyder dig
 • En spændende værdibaseret arbejdsplads, hvor vi efterlever vores 4 personalepolitiske værdier, mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod
 • En hverdag med fokus på høj faglighed og personlig udvikling
 • Et arbejdsmiljø, hvor vi vægter trivsel, humor og godt humør
 • En flot og moderne arbejdsplads på Viborg Rådhus. Vi sidder i storrumskontor med rig mulighed for sparring med kollegaer
 • Mulighed for ekstern supervision
 • Mulighed for flekstid og hjemmearbejdsdage
 • Frugtordning

Du er velkommen til at kontakte teamleder, Rikke Sandal, for yderligere information, på telefon 61 89 06 29.

Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Vi afholder samtaler tirsdag den 28. og onsdag 29. januar 2020.