Uddannelseskonsulent

Brænder du for uddannelsesområdet, og vil du være med til at gøre det endnu mere attraktivt at være SOSU-elev, ambulancebehandlerelev eller sygeplejestuderende i Viborg Kommune?

Så er du måske vores nye uddannelseskonsulent i Sekretariatet, Social, Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune.

Dine opgaver
Vi ønsker en profil, der med professionalisme og godt humør bringer flere stærke fagligheder med sig. At arbejde som uddannelseskonsulent i en kommune kræver efter vores opfattelse både nøje kendskab til det driftsnære og administrative felt.

Du vil få ansvaret for at strukturere uddannelsesforløb for elever og studerende, og du skal blandt andet:
 • varetage rekruttering af elever og studerende
 • varetage opgaver omkring ansættelse, praktikpladsfordeling og indsatser i forhold til gennemførelse af uddannelse herunder diverse samtaler med elever og studerende
 • koordinere og have ansvar for uddannelsestilrettelæggelse for elever og studerende i samarbejde med praksis og uddannelsesinstitutioner
 • understøtte udvikling af læringsmiljøer i praksis, herunder udvikle kursus- og uddannelsesmateriale
 • have vejledning med/supervision af elever og studerende samt af praktik- og kliniske vejledere
 • sikre kvalitet i uddannelserne og i praktikvejledningen og den kliniske vejledning
 • være faglig ressourceperson og sparringspartner for chefer, leder- og driftsniveau på det uddannelsesfaglige område
 • skabe sammenhæng og indgå i et tværfagligt samarbejde både internt og eksternt
 • være aktiv deltagende omkring synliggørelse af uddannelse i Viborg Kommune ved uddannelsesmesser, besøg på skoler og lignende
 • være projekt- og procesleder for planlægning og implementering af uddannelsesfaglige projekter inden for og på tværs af områderne Social, Sundhed & Omsorg

Ønsket profil
Vores kommende uddannelseskonsulent skal have stærke relationelle, kommunikative, administrative, analytiske og innovative evner, samt være i stand til at arbejde tæt sammen med både chefer, ledere, kollegaer, praktikvejledere, kliniske vejledere samt elever og studerende. Samtidig er der et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og andre eksterne parter.

Den ideelle ansøger:
 • har som minimum en relevant sundhedsfaglig professionsbachelor uddannelse
 • har interesse og gerne erfaring med uddannelsesområdet
 • er optaget af at guide mennesker gennem uddannelse
 • er velafbalanceret i mødet med mennesker, når forskellige perspektiver mødes
 • har flair for at begå sig i en større organisation, hvor du skal kunne agere både i forhold frontmedarbejdere i driften og ledelsesniveau samt være bindeled imellem disse
 • har praktiske erfaringer fra en tilsvarende organisation og forståelse for den kommunale sektor
 • har refleksive og pædagogiske evner og forståelse for menneskers forskelligheder
 • har erfaring med at koordinere og samarbejde med både interne og eksterne aktører og kan skabe samt vedligeholde netværk
 • kan arbejde selvstændigt og strukturere sine opgaver. Er fleksibel, har overblik, har gå-på-mod og er vedholdende
 • har gode kommunikationsevner i både skrift og tale

Vi kan tilbyde
Et alsidigt og udviklende job. Du vil blive en del af en ambitiøs og engageret gruppe, der arbejder med henholdsvis sosu-elever, sygeplejestuderende samt ambulancebehandlerelever, hvor alle brænder for opgaven. Den fleksibilitet, vi kræver i forhold til at få løftet opgaverne, får du igen i form af stor frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen og arbejdsdagen. Omgangstonen på arbejdsstedet er uformel. Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, samtidig med at vi har travlt.

Din ansættelse
Stillingen er på 32 timer pr. uge. Du vil blive ansat i Sekretariatet Social, Sundhed & Omsorg. Sekretariatet er etableret med det formål at fremme sammenhængskraft, optimere ressourceudnyttelse og fastholde fokus på kerneopgaven i Social, Sundhed & Omsorg; ”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet”.

Sekretariatet består af to teams og en afdeling. Som uddannelseskonsulent vil du blive ansat i Team Teknologi og Udvikling med reference til teamlederen i dette team.

Løn- og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst mellem KL og pågældendes faglige organisation på et niveau, der svarer til kvalifikationerne.

Yderligere oplysninger
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. januar 2020, idet der forventes at blive indkaldt til samtaler den 24. januar 2020. Du vil blive indkaldt via mail.