Fagkoordinator

Fagkoordinator til Demensafsnit, Pleje- og Omsorgscenter Toftegården.

Har du en sundhedsfaglig uddannelse og ønsker du at gå forrest i udvikling af demensfaglige kvalitet?

Så mangler vi netop dig, i demensafsnit Solsikken på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården til ledig stilling:
 
 • Fagkoordinator på 32 timer med start 1. marts 2020.

Vi søger en fagkoordinator der vil være drivkraft i at kvalitetssikre og udvikle den demensfaglige indsats i tæt samarbejde med højt engageret team og ledelse.

Hvem er vi?
Demensafsnit Solsikken er et skærmet Bo-miljø med 11 demens boliger og 2 midlertidige stuer og er en del af Pleje- og Omsorgscenter Toftegården og Kildedalcentret, organiseret under Omsorgsområdet i Viborg Kommune. Vores kerneopgave er at samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet. Det kræver, at vi arbejder efter fælles mål og retning, koordinerer vores ressourcer og aktiviteter – og på den måde skaber sammenhængende forløb for borgerne. Vi har et stærkt fokus på rehabilitering og på at give hver borger mulighed for mest mulig selvbestemmelse og livskvalitet uanset dennes funktionsniveau. Viborg Byråd har med en ny strategi, sammenhængsmodellen, sat en fælles retning for alle forvaltningerne i Viborg Kommune. Se mere her https://kommune.viborg.dk/Politik/Politikker-og-strategier/Ny-styringsmodel

Om stillingen:
Som fagkoordinator vil du få en central rolle i den demensfaglige udvikling på Pleje- og Omsorgscenter Toftegården og Kildedalcentret. Du vil skulle koordinere og understøtte den faglige udvikling i tilbuddet, i tæt samarbejde med højt engageret personale- og ledelsesteam, hvor du får mulighed for at være medudvikler af din egen stilling.

Du vil indgå i den tværfaglige rehabilitering, pleje- og omsorgsarbejde med beboere 16-24 timer om ugen, med primær tilknytning til demensafsnit Solsikken, Pleje- og Omsorgscenter Toftegården. Arbejdstiden ligger primært i dagtimer med arbejde hver 2. weekend. De øvrige timer tilrettelægges ud fra aktuelle behov under hensyntagen til den faglige indsats.

Du vil deltage i netværk med demens-fagkoordinatorer og samarbejde med demenskonsulenter i Omsorgsområdet, Viborg Kommune.

Du vil referere til centerlederen.

Dine opgaver er:
 • Indgå i den tværfaglige rehabilitering, pleje- og omsorgsarbejde.
 • Være videns person i Nexus og støtte teammedarbejderne i at skabe læring af den faglige dokumentation
 • Understøtte den faglige indsats i forhold til beboere med demens. Fx ved sparring eller ved at indhente ny viden.
 • Være videns opsøgende på specialet således, at borgerne sikres en tilgang som, hviler på et sikkert fagligt fundament.
 • I samarbejde med nærmeste ledelse, afdække personalets faglige kompetencer for området.
 • Tilrettelægge kompetenceudviklingstiltag der sikrer det faglige niveau.

Den fagkoordinator vi søger:
 • Har erfaring med at arbejde systematisk med faglig dokumentation og indsats på en måde så der skabes læring.
 • Er god til at formulere sig mundtlig og skriftligt.
 • Har et godt overblik og en struktureret og systematisk tilgang til opgaveløsningen.
 • Er målrettet og udviklingsorienteret.
 • Har en anerkendende kommunikationsform.
 • Har indsigt i den gældende lovgivning på området.
 • Er god til IT-systemer – kendskab til Nexus vil være en fordel.
 • Har en sundhedsfaglig uddannelse gerne suppleret med efteruddannelse indenfor demens (1, 2, 3)
 • Har erfaring med at arbejde i botilbud og også gerne erfaring med koordinatorjob eller lignende.
 • Er en energisk person, har stærke sociale kompetencer, er ansvarsbevidst, samarbejdsorienteret og trives med, at den ene dag ikke ligner den anden.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerleder Anni Søby Rasmussen tlf. 87 87 62 96 eller teamleder Karin Højgaard Svendsen tlf. 41 93 34 71.
 
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
 
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 28. januar 2020 om eftermiddagen.