4 personlige jobformidlere til projekt "Bedre indsats i ressourceforløb"


Vil du være en del af et ambitiøst og målrettet team, hvor et tæt samarbejde med borgere og virksomheder, er med til at skabe meningsfulde og holdbare løsninger?

Vi deltager i projekt ”Bedre indsats i ressourceforløb” frem til december 2021 og opnormerer derfor vores team.

Formålet er at øge kvaliteten i ressourceforløb, dvs. øge andelen af borgere i ressourceforløb, der modtager en virksomhedsrettet indsats og/eller lønnede timer.
Indsatsen bygger på viden fra tidligere projekter og står på to centrale vidensbaserede holdepunkter for, hvad der virker i indsatsen for udsatte borgere:
 • ”Virkeligheden virker” – det at komme ud på en ordinær arbejdsplads med kolleger og meningsfulde opgaver løfter borgeren tættere på job
 • ”Medarbejderen virker” – en tillidsrelation til en primær kontaktperson, der tror på borgerens jobmuligheder, øger chancerne for at komme i job.

Om teamet
Fleksjob- og Ressourceforløbsteamet har adresse på Sct. Mogensgade 5 i Viborg.
Teamet består af jobkonsulenter/personlige jobformidlere, beskæftigelsesfaglige medarbejdere, administrative medarbejdere, en projektleder, en fagspecialist og en teamleder. Vi er aktuelt 35 ansatte i teamet og opnormerer med 4 personlige jobformidlere.
 
Teamet er organiseret under afdelingen Job og Unge i Jobcenter Viborg
I teamet samarbejder vi med borgere som er indstillet til et ressourceforløb eller er visiteret til et fleksjob og modtager ledighedsydelse eller er ansat i et fleksjob.
 
Vi har en teamstruktur, hvor beskæftigelsesfaglige medarbejdere og jobkonsulenter
igennem flere år har arbejdet tæt sammen med stor succes og med et stort tværfagligt
fokus.
 
Som ansat i Jobcenter Viborg vil du arbejde ud fra den overordnede kerneydelse:
At ledige og sygemeldte kommer hurtigt og varigt i arbejde
At virksomhederne har nem adgang til og aldrig mangler kvalificeret arbejdskraft.
 
I et tæt samarbejde fokuserer vi på borgerens vilje, evne og muligheder.
 
Vores ståsted er demokratisk medborgerskab, hvor vi benytter os af empowerment
tilgangen med coaching som redskab og dermed i videst muligt omfang arbejder efter
borgerens egne definerede jobmål og delmål som matcher arbejdsmarkedets behov.
Vi arbejder ud fra Viborg Kommunes værdier som er mangfoldighed, ordentlighed,
dygtighed og mod.
Vi har, i Jobcenter Viborg, 10 guidelines for god beskæftigelsesfaglighed og realisering af det praksisfaglige råderum. Som ansat i Jobcenter Viborg forventes det, at du kan arbejde ud fra dette. Link til de 10 guidelines: https://viborg.emply.net/GetFile.aspx?id=a76c8b55-e558-4f67-943b-ad48bd26edd8


Primære arbejdsopgaver:
 • Virksomhedsrettet indsats som sikrer et individuelt jobmatch med en plan om ordinære lønnede timer.
 • Opbygger en tæt og tilllidsbaseret relation til borgeren i et håndholdt og sammenhængende forløb fra start til slut.
 • Tæt opfølgning med den enkelte borger med fokus på udvikling.
 • Mentorlignende støtte.
 • Coaching indenfor en jobrettet ramme.
 • Opsøgende samarbejdsbesøg på virksomheder i Viborg Kommune.
 • Registrering og skriftlig dokumentation.

Vi forventer, at du:
 • har flair for at bistå borgere og virksomheder med job og rekruttering
 • har viden om lokale jobmuligheder
 • har et virksomhedsnetværk i Viborg Kommune og omegn
 • har viden om målgruppen for ressourceforløb
 • tror på at alle har ressourcer som virksomhederne har brug for
 • har gode samtaleevner og kan skabe en god og tillidsfuld relation
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • er fortrolig med brugen af IT-systemer
 • har lyst til at indgå i et konstruktivt og godt teamsamarbejde
 • kan udvise en respektfuld tilgang i mødet med borgere og virksomheder
 • er handlekraftig i opgaveløsningen.

Vi tilbyder dig:
 • at deltage i et projekt der bliver afgørende for den fremtidige indsats for borgere i ressourceforløb
 • et højt fagligt arbejdsmiljø 
 • gode muligheder for udvikling og sparring
 • at blive en del af et ambitiøst team, der arbejder målrettet og resultatorienteret
 • gode engagerede kollegaer og strukturerede rammer
 • en løn der bliver fastsat efter principperne for Ny løn i henhold gældende overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer. 
 
Ansættelse kan ske snarest og senest 1. marts 2020.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling udelukkende med projektdeltagelse frem til den 31. december 2021. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. januar 2020.