Ergoterapeut

Aktivitet & Udvikling søger ergoterapeut til Team Hærvejen.
 
Pr. 1. januar 2020 søger vi en ny kollega, 35 timer om ugen, til varetagelse af de daglige opgaver i forbindelse med vores aktivitetstilbud for ældre i Team Hærvejen.

Team Hærvejen er et af seks teams i Aktivitet og Udvikling og teamet varetager åbne aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere jvf § 79 i Serviceloven. Teamet har aktiviteter på tre adresser, Hærvejens Dagcenter på Marsk Stigs vej, Løgstruphøje aktivitetscenter i Løgstrup og vores kolonihave i Viborg. Vi modtager borgere, der har behov for hjælp og støtte for at kunne profitere af centrenes tilbud og vi arbejder ud fra værdierne Nærvær, Samvær, Mestring.

Vi er et tværfagligt sammensat medarbejderteam, som deles om alle opgaver ud fra hver vores faglige indfaldsvinkel. Vi har et godt arbejdsmiljø, der er præget af ansvarsbevidsthed, fleksibilitet, samarbejdsvilje, positivitet og respekt for hinanden. Egenskaber vi også ønsker vores nye kollega besidder.

Vi søger en kollega, der foruden bred erfaring i at arbejde med ældre, kan se sig selv i følgende profil:
 
 • Viden om og erfaring i arbejdet med ældre, også når de rammes af demens, senhjerneskader og andre funktionsnedsættelser.
 • Erfaring med teamsamarbejde.
 • Erfaring med aktivitetsområdet ud fra den rehabiliterende og sundhedsfremmende tankegang.
 • Erfaring i at arbejde med KRAP.
 • Erfaring i at arbejde med neuropædagogik.
 • Er sig sin faglighed bevidst og kan bibringe teamet den ergoterapeutiske indfaldsvinkel.
 • Mestrer at arbejde gruppeorienteret med borgerne, samtidig med at have fokus på den enkelte.
 • At kunne møde og rumme borgerne, også når mestring giver sig udslag i uhensigtsmæssig adfærd.
 • Kan skabe sig, og bevare, overblik.
 • Være klar på at arbejde i en afdeling, hvor forandring og udvikling er et grundvilkår.
 • Kan arbejde i en teambaseret afdeling, hvor vi møder hinanden med nysgerrighed, humor og ønsket om at være bedst sammen.
 • Kan tilrettelægge aktiviteter, ud fra den enkelte borgers ressourcer, uanset om det drejer sig om udeliv, teknologi, måltidet, musik, træningsaktiviteter eller det stille nærvær.
 • Kan byde ind med særlige kvalifikationer, f.eks. indenfor musik, udeliv, sanseintegration, relationsarbejde o.a.
 • Have kørekort.

Vi tilbyder:
 • Tæt tværfagligt samarbejde med gode kolleger i Team Hærvejen.
 • Tæt tilknytning til øvrige teams i Aktivitet og Udvikling.
 • Grundig introduktion til jobbet.
 • Sparring i et engageret og udviklingsorienteret kollegialt fagforum.
 • Meningsfyldt arbejde, hvor sundhedsfremme og forebyggelse er overskrifterne og hvor afdelingens værdier: nærvær, samvær, mestring efterleves i praksis.
 • En fleksibel og forandringsparat arbejdsplads i en værdibaseret organisation, hvor faglighed, arbejdsmiljø og trivsel vægtes højt.
 • Kørselsgodtgørelse efter gældende takster.
  

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomster.

Samtaler forventes afholdt i uge 48.
 
Løn i henhold til gældende overenskomst.
 
For yderligere oplysninger kontakt leder for Aktivitet & Udvikling:
Jette Hingebjerg på tlf. 23 64 62 95, mail jhi@viborg.dk eller social- og sundhedsassistent Edith Dahl, tlf. 87 87 66 60, mail edd@viborg.dk.
 
Se i øvrigt:
 
https://aktiviteten.viborg.dk/
 
https://www.facebook.com/Aktivitet-Udvikling-Viborg-1599925256974573/