Beskæftigelsesfaglig medarbejder til Team Unge


Forstår du værdien af tværfagligt samarbejde og vil du bruge din faglighed til at hjælpe unge i selvforsørgelse - så er det dig vi mangler i Team Unge.
 
En af vores erfarne medarbejdere har søgt nye udfordringer, så derfor søger vi en beskæftigelsesfaglig medarbejder pr. 1. januar 2020.
 
Du vil blive en del af et samlet Team Unge, hvor også uddannelsesvejledere og myndighed arbejder tæt sammen under samme ledelse.
Vores fokus er på at få Viborgs unge ud i varig selvforsørgelse via uddannelse eller beskæftigelse.

Viborg Kommune har Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod som grundlæggende værdier, og det er indenfor denne ramme vi sætter normerne for en succesfuld beskæftigelsesindsats, hvor borgeren er i centrum, de lokale arbejdspladser redskabet og arbejdsmarkedsområdets koordinering er det, der får indsatsen til at lykkes.

Vi ved, at de bedste resultater nås gennem ”en arbejdspladsbaseret indsats” med relevant støtte, og vi ved, at tætte relationer gør en positiv forskel.
Derfor har vi, i Jobcenter Viborg, samlet flere funktioner på én og samme medarbejder, således at man udover sin myndighedsrolle også varetager lettere funktioner som jobkonsulent, coach og mentor.

Arbejdsopgaverne omfatter:
 • Tæt opfølgning og udførelse af myndighedsarbejde, bl.a. iværksættelse af tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Tæt samarbejde med uddannelsesvejlederne i Team Unge om at indfri Viborg Kommunes ambitioner i Den Kommunale Ungeindsats; herunder varetage rollen som ungeguide og deltage i ungekonferencer.
 • Man fungerer som koordinerende sagsbehandler, herunder varetagelse af de 4 ”roller” med fokus på at få den unge i varig forsørgelse i form af uddannelse eller beskæftigelse.
 • Faglige vurderinger efter et helhedsorienteret perspektiv, således at de indsatser, der er iværksat i samarbejde med borgeren løbende justeres og tilpasses for at sikre progression
 • Et bredt tværfagligt samarbejde; særligt med uddannelsesvejledere og jobkonsulenter; men også sundhedsvæsen, uddannelsesinstitutioner og andre kommunale forvaltninger.
 
Vi forventer, at du:
 • har relevant uddannelse og/eller erfaring med området - erfaring eller uddannelse ift. myndighedsarbejde er absolut en fordel.
 • oplever lovgivningen som understøttende ramme for arbejdet med borgeren
 • har flair for og er drevet af at læse lovstof og omsætte det til praksis
 • har en ressourceorienteret tilgang og en grundlæggende tro på, at borgerne kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret, men også indgå i et tværfagligt samarbejde
 • mestrer at kommunikere tydeligt og respektfuldt med såvel borgere som samarbejdspartnere
 • er serviceminded, fleksibel og resultatorienteret
 • kan trives i en travl hverdag og bidrager med et godt humør og fokus på succeser. 

Vi tilbyder:
 • Et spændende job i en ny-organiseret afdeling i stor udvikling og med mulighed for indflydelse.
 • Et godt arbejdsmiljø hvor trivsel og resultater går hånd i hånd.
 • Engagerede kollegaer både internt og eksternt og gode muligheder for sparring.
 • Faglig støtte og udvikling.
 • En afdeling, hvor et tværfagligt forpligtende samarbejde, videndeling og plads til forskellighed er i højsædet.
 • Et introduktionsprogram og løbende støtte og oplæring i jobbet.
 • Løn og ansættelsesvilkår, der bliver fastsat efter gældende overenskomst HK/DS, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.

Vedhæftet er de 10 guidelines som Jobcenter Viborg har udarbejdet som ramme for arbejdet som beskæftigelsesfaglig medarbejder og som man forventes at kunne se sig selv i. Klik her

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. november 2019.