Vil du bruge din faglighed til at hjælpe ledige i job..?

...så søger vi netop nu en beskæftigelsesfaglig medarbejder til kontanthjælpsområdet

I Viborg kommune har vi taget bestik af den nyeste forskning, og vi er i fuld gang med at omlægge vores beskæftigelsesindsats.

Vi er bekræftet i, at de bedste resultater nås gennem ”en arbejdspladsbaseret indsats” med relevant støtte, og vi ved, at tætte relationer gør en positiv forskel.
Derfor samler vi flest mulig funktioner på én og samme medarbejder, der foruden myndighed også varetager lettere funktioner som jobkonsulent, coach og mentorlignende funktioner. Fremover benævnt ”beskæftigelsesfaglig medarbejder”, som - evt. sammen med en jobkonsulent - skal være det social- og beskæftigelsesfaglige set-up omkring en arbejdspladsbaseret indsats – primært i form af virksomhedspraktik – og kun undtagelsesvist inddrage andre typer af tilbud.

Formålet er hurtigere og bedre resultater og frem for alt, at borgeren oplever en overskuelig og sammenhængende indsats uden at skulle forholde sig til flere professionelle end højst nødvendigt.

Viborg Kommune har Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod som sine grundlæggende værdier, og det er inden for denne ramme vi prøver at sætte nye normer for en succesfuld beskæftigelsesindsats, hvor borgeren er i centrum, de lokale arbejdspladser redskabet og Arbejdsmarkedsområdets koordinering er det, der får indsatsen til at lykkes.
 
Team Front og Kontanthjælp søger 1 beskæftigelsesfaglig medarbejder - som primært vil skulle arbejde med målgruppen aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, men som også må forvente til dels at skulle arbejde med målgruppen jobparate kontanthjælpsmodtagere.

I hele afdelingen Job- og Helhedsindsats er der i alt ca. 120 medarbejdere fordelt på forskellige teams. I Team Front og Kontanthjælp er der 22 medarbejdere.

 
Arbejdsområdet omfatter:
 • Coaching af de ledige borgere over 30 år med henblik på afklaring og udvikling til arbejde eller uddannelse.
 • Tæt opfølgning og udførelse af myndighedsarbejde, herunder bl.a. iværksættelse af tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Fungere som koordinerende sagsbehandler, herunder varetage de 4 funktioner som udgør basisindsatsen til borgerne efter ”mindste-indgrebs ”-princippet.
 • Foretage vurderinger efter et helhedsorienteret perspektiv, således at de indsatser, der er iværksat i samarbejde med borgeren løbende justeres og tilpasses for at sikre progression
 • Et bredt tværfagligt samarbejde bl.a. med jobkonsulenter, læger og andre forvaltninger i kommunen etc.

Vi forventer, at du:
 • Har relevant uddannelse og/eller erfaring indenfor for området - erfaring med myndighedsarbejde vil være en fordel
 • Er målrettet, har blik for helheden og fokus på progression, hvor målet er tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Kan og vil arbejde med en coachende tilgang og tror på, at samtalen og den arbejdspladsbaserede indsats kan flytte borgerne tættere på arbejdsmarkedet
 • Kan sætte fokus på udvikling, ressourcer og potentialer.  
 • Kan arbejde selvstændigt, være omstillingsparat og struktureret.
 • Kan trives i en travl hverdag og har et godt humør.
 • Kan mestre at være serviceminded, fleksibel og resultatorienteret.
 • Kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
Vi tilbyder:
 • Et spændende job i en afdeling i stor udvikling, der arbejder målrettet og resultatorienteret.
 • Stor frihed til at tilrettelægge den mest relevante, meningsfulde og effektfulde indsats.
 • Tværgående samarbejde ved bl.a. miniteams på tværs af arbejdsmarkedsområdet.  
 • Gode muligheder for udvikling og sparring.
 • Introduktionsprogram, løbende støtte og oplæring i jobbet.
 • Gode og engagerede kollegaer.  
 • Flekstid.
 • Et godt arbejdsmiljø.
 • 800 kollegaer i et af Danmarks mest moderne og smukkeste kontormiljøer.
 • En løn og ansættelsesvilkår, der bliver fastsat efter gældende overenskomst HK/DS, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.

  Samtaler forventes afholdt i uge 48.  

  Bemærk! Kandidater udvalgt til samtale vil blive præsenteret for en case.