Sygeplejerske

Til hjemmepleje og hverdagsrehabilitering i distrikt Heden søger vi to sygeplejersker der vil være vores nye kollegaer.

Det vil være en stilling i fastansættelse og en stilling i et vikariat frem til 31. august 2020.
Stillingerne ønskes besat fra den 1. januar 2020.

Det ugentlige timeantal vil være på 30 - 37 timer eller efter dit behov.
Stillingen er fortrinsvist dagvagter, og du vil skulle arbejde minimum 4 weekends over en 20 ugers periode.  

I weekenderne vil der altid være minimum 3 sygeplejersker på arbejde sammen i distriktet.
Du vil som udgangspunkt få primært indmødested i Karup/Frederiks.
 
I distrikt Heden arbejder vi ud fra Viborg Kommunes værdigrundlag, der bygger på værdierne: mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod.

Vi arbejder hele tiden med at øge det faglige fokus ind i den fælles opgaveløsning, hvor vi arbejder frem mod at sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og social-og sundhedshjælpere skal arbejde tæt sammen for at løse kerneopgaven som er ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet.”

Vi har stort fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejder aktivt med det hver dag, så du møder en arbejdsplads med engagerede kollegaer der prioriterer dialogen og samarbejdet højt. Vi er hinandens forudsætninger for den gode opgaveløsning og det gode arbejdsmiljø.
 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med:
 
 • med et stort flow af borgere og mange faglige udfordringer
 • plads til faglig og personlig udvikling, hvor dialog og samarbejde er i højsæde
 • et godt arbejdsmiljø
 • et meget engageret medarbejderteam med mange visioner og høj faglighed

Vi glæder os til en ny kollega der:
 
 • er uddannet sygeplejerske
 • ønsker at være med til at sikre en høj kvalitet for vore borgere
 • er god til at samarbejde, arbejde målrettet, er fleksibel og visionær
 • har et godt humør, arbejdsglæde og engagement
 • er stærk ift. dokumentation, gerne med kendskab til omsorgssystemet Nexus, men ingen forudsætning.
 • tager ansvar, både personligt og fagligt
 • har et respektfuldt og positivt menneskesyn, og at du arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i den enkelte borgeres prioriteter og ressourcer.
  
Link til fagprofil

Kørekort er en betingelse for at komme i betragtning til stillingerne.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås hos distriktsleder Ane Gleerup på telefon 41 71 92 77.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22.november 2019.