Pædagog

Børnehuset Prinsen søger 1 pædagog til en fast stilling i børnehaven 
 

Børnehuset Prinsen er en integreret daginstitution, normeret til 60 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn.
Børnehuset Prinsen er beliggende i hjertet af Viborg midtby med byens kulturelle tilbud lige udenfor døren.
 
Vores kerneopgave er at vi sammen understøtter børnenes dannelse, trivsel og læring og i samarbejde med forældrene giver barnet den bedste start på livet.
 
Børnehuset Prinsen er en del af dagtilbud – område vest, som består af flere børnehuse og dagplejere. Området dækker Viborg midtby og den vestlige del af Viborg Kommune. I området samarbejder lederne omkring fælles mål og retning for dagtilbuddene herunder tilrettelæggelse af kompetenceudvikling for medarbejderne.
 
I Viborg Kommune arbejder den enkelte arbejdsplads ud fra følgende grundlæggende personalepolitiske værdier: mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og MOD. Derudover arbejder alle børnehuse i Viborg Kommune ud fra vores Børne - og Unge politik ” Lys i øjnene”, arbejder med TOPI – Tidlig opsporing og trivsel samt med den tværfaglige model og den styrkede pædagogiske læreplan.
 

Vi søger en pædagog der:
 • Er uddannet pædagog
 • Der kan identificere sig og arbejde ud fra vores kerneopgave og de personalepolitiske værdier samt vores værdier i Børnehuset Prinsen – Anerkendelse, Engagement, Troværdighed
 • Der kan tilbyde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv og forudsætninger, og hvor det enkelte barn er aktiv deltagende i et forpligtende børnefællesskab
 • Kan anvende og bruge refleksion som et vigtigt redskab til at kvalificere sin egen pædagogiske praksis, og er villig til at indgå i dialog om, hvordan din pædagogiske praksis bedst udvikles
 • Kan være nysgerrig på andres pædagogiske praksis og kan stille spørgsmål til denne
 • Kan se og handle ud fra det enkelte barns ressourcer
 • Har en anerkendende tilgang overfor både børn, forældre og kollegaer.
 • Vil indgå aktivt i at udvikle kvaliteten i børnehavens pædagogiske praksis herunder arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, Marte Meo, TOPI og kan arbejde med sammenhæng for borgeren
 • Der kan bevare overblikket i pressede situationer i en travl og spændende hverdag
 • Kan påtage sig ejerskab i opgaveløsningen, og kan tænke i muligheder frem for begrænsninger
 • Der kan rumme andres afmagt uden selv at blive afmægtig.
 
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
 
Kontakt: Børnehusleder Lene Orehøj på tlf. 87 87 13 00.
 
Ansættelsessamtalerne forventer at finde sted  i uge 48.