Dagplejer

Dagplejen Nord søger en dagplejer til Klejtrup
 
Dagplejen en del af dagtilbud Viborg som er opdelt i 5 områder.   
I områderne samarbejder lederne i dagplejen og i børnehusene omkring fælles mål og retning for dagtilbuddene, herunder tilrettelæggelse af kompetenceudvikling for medarbejderne.
I de fem områder, der er fordelt i hele kommunen, har vi ansat ca. 185 dagplejere. I hvert område har vi 2-3 tilsynsførende dagplejepædagoger ansat. Antallet af dagplejepædagoger i områderne er afhængige af antallet af dagplejere i de enkelte områder.
I område Nord, som Klejtrup er en del af, er der en leder af dagplejen, samt 3 dagplejepædagoger. 1 af dem er pt tilknyttet Klejtrup.
Lederen af dagplejen, pædagogerne og områdelederen har kontor på dagtilbudskontoret på Møldrup skole.
 
Dagplejestillingen i Klejtrup er på 48 timer ugentligt i tidsrummet fra kl. 6.00 – 17.00 og er naturligvis i eget hjem.
 
Vi forventer, at du har følgende personlige kompetencer:
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du er god til at opbygge relationer
 • Du er tydelig i din kommunikation og god til at formidle.
 • Du skal have gode samarbejdsevner
 • Du er empatisk, omsorgsfuld og rummelig og kan samarbejde professionelt med mange forskellige familier og kulturer
 • Du skal være i stand til at reflektere over din egen og andres praksis og derved løbende udvikle dine kompetencer
 • Du er nærværende og smilende
 • Du er loyal, fleksibel og læringsparat
 • Du har forståelse for at du som professionel dagplejer, er en del af en større organisation, som arbejder efter VK børnesyn, værdier, politikker og retningslinjer
 
Vi forventer, at du kan arbejde med følgende:
 • Du skal kunne tilbyde et hjem, med fysiske rammer både inde og ude, som børnene vil kunne trives og udvikles i
 • Modtage 4-5 børn i eget hjem
 • Du skal arbejde refleksivt med både det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø
 • Du skal arbejde refleksivt og didaktisk med pædagogisk planlægning
 • Tilrettelægge daglig praksis ud fra Den nye Styrkede Læreplan i dagplejen nord
 • Se forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere og skabe sammenhæng i barnets liv
 • Skabe sammenhæng med kollegaer, dagplejepædagog og leder af dagplejen nord ifm barnets liv
 • Involvere dagplejepædagog ved bekymring om eller undren omkring et barns trivsel, udvikling, læring og dannelse
 • Skabe sammenhæng i barnets liv og med familien som helhed med øvrige eksterne samarbejdspartnere. Herunder også med institutionerne i lokalområdet
 • Deltage i legestue med dine kollegaer og indgå aktivt i arbejdet med TOPI
 • Ansvarlig for, i samarbejde med kollegaer at indhold i legestuen stemmer overens med Formål for legestuen
 • Du skal arbejde med Marte Meo, TOPI, Læreplan og Grundlag for børns læring
 • Bidrage fagligt og skabe sammenhæng ind i både det lille og store fællesskab i dagplejen
 • Deltage i 4-6 årlige kvartalsmøder
 • Arbejde mediepædagogisk i det daglige pædagogiske arbejde og i kommunikationen internt og eksternt
 • Kan arbejde med dokumentation og evalueringsredskaber så som SMTTE modellen, handleplaner og basisanalyse
 • Kan agere som rollemodel for børnene
 • Du skal modtage gæstebørn og bidrage til en god løsning af gæsteplejeopgaven
 • Du skal præsentere dig selv i en profil på dagplejens hjemmeside
 • Du skal tilbyde sund og varierende kost til børnene i den tid de er i dagplejen, tilpasset det enkelte barns alder.  Børn under 1 år skal tilbydes modermælkserstatning

Vi tilbyder:
 • At du bliver en del af et fagligt fællesskab med engagerede kollegaer
 • Vejledning og sparring af en fast tilknyttet dagplejepædagog
 • Samarbejde med tværfagligt team
 • Lån af inventar og legetøj
 • Lån af IPad
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling
 
Samtaler forventes afholdes d. 9. december 2019 fra kl. 9.00 på Møldrup Skole..
 
For yderligere information se vores hjemmeside under det respektive område, som du har bopæl i.
(I linket kan du se og læse om alle områder. Klik i områderne i den grå bjælke til venstre.
 
https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Dagtilbud-0-6-aar/Pasningstilbud/Dagpleje-vuggestuer-og-boernehaver
Her kan du ydermere se hvem der kan blive dine fremtidige kollegaer.
 
Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. 60% af lønnen er fra 2019 fradragsberettiget.
 
Inden evt. ansættelse skal dit hjem godkendes. Viborg Kommune indhenter offentlig straffeattest og børneattest på den person, der ønskes ansat. Der vil samtidig blive indhentet børneattest for ægtefælle, samlever, hjemmeboende børn over 15 år og andre personer over 15 år, der er bosiddende i dagplejehjemmet.
 
For yderligere oplysninger om jobbet kan du kontakte leder af Dagplejen Nord Henriette Grønvad på tlf. 22 51 30 62.