Teknisk assistent / administrativ blæksprutte, vikariat


Vi mangler en teknisk assistent/administrativ blæksprutte i et vikariat indtil den 30. juni 2020. Der er mulighed for forlængelse af vikariatet eller efterfølgende fastansættelse. Tiltrædelse hurtigst muligt.
 
Park og Vej er en entreprenørafdeling under Viborg Kommune, og er beliggende på Katmosevej i Viborg, hvor du også skal have din daglige plads. Stillingen er en fuldtidsstilling, men der kan aftales kortere arbejdstid, hvis det ønskes. Fx 25-30 timer ugentligt.
 
Din arbejdsdag kan på alle måde gøres spændende, udfordrende, uforudseende osv., hvis du selv er nysgerrig, selvstændig og opsøgende.
 
 
Hvad kan vi tilbyde dig?:
 
 • En stilling på en spændende arbejdsplads som er under stor udvikling
 • En arbejdsplads som ligger vægt på god trivsel og gode ordnede forhold for alle medarbejdere
 • En spændende arbejdsdag som sjældent bliver, som du havde planlagt om morgenen
 • En arbejdsplads hvor du i høj grad har indflydelse på dine arbejdsopgaver
 • En stilling hvor du skal sparre med både ledelse, formænd og øvrige administrative medarbejdere
 • En arbejdsplads hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk
 • En arbejdsplads hvor vi lægger vægt på at skabe nogle sociale arrangementer hen over året
 • Efteruddannelse og kurser så du kan udvikle dig i stillingen

   
Hvad forestiller vi os om dig?
 
 • Du har en uddannelse som teknisk assistent, ingeniør, kontoruddannet eller lign.
 • At du har flere års erfaring på arbejdsmarkedet. Meget gerne fra entreprenørbranchen
 • Du skal kunne møde kl. 7 om morgenen - og selvfølgelig hver morgen
 • Du skal have flair for it. Du skal være rutineret bruger i Office-pakken og gerne have erfaring med tegne- eller GIS-programmer. Du skal være interesseret i nye systemer, da vi bruger mange forskellige it-værktøjer
 • Du skal være forgangsperson i digitalt brug
 • Du skal være god til at prioritere dine opgaver. Den opgave du er i gang med, er måske ikke den, du kommer til at afslutte, før en anden opgave er på bordet
 • Du skal være selvhjulpet, så du selv kan klø på
 • Du skal være servicemindet, og ”møde folk i øjenhøjde”, da du vil have både telefonisk og personlig betjening af borgere og medarbejdere
 • Du må gerne være lidt ”praktisk begavet”, så du tænker drift og ikke kun teori
 • At du gerne vil udvikle og ikke afvikle
 • Du er et positivt menneske, som naturligt vil indgå i arbejdsjargonen
 • Du har kendskab til korrekt skiltning ved arbejde på vejen (Vejen som arbejdsplads)


Sådan vil jobbet umiddelbart være. Dine arbejdsopgaver vil bestå af:

 
 • behandle borgerhenvendelser – både telefonisk og digitalt. Du skal kunne strukturere og behandle opgaverne, og følge op på de igangværende opgaver
 • søge gravetilladelser, ledningsoplysninger mm
 • lave afspærringsplaner til vejarbejde mm
 • forsikringsskader
 • hjælpe formændene med tilbud, renskrivning af dem osv.
 • registrere asfalthuller og have kontakten til de eksterne asfaltfirmaer
 • medvirke til bestilling af skilte til hele kommunen, og formidle opsætning, udskiftning, osv.
 • hjælpe med at få en masse registreret. Fx nøgler, registreringsattester osv.
 • hjælpe med håndtering og ajourføring af diverse arbejdsmiljødokumentation
 • på sigt at være behjælpelig med lagerstyring
 • i det hele taget arbejde på kryds og tværs af ledelsen, formænd og øvrig administration. Stillingen kan ændre karakter med tiden, som du kan få stor indflydelse på, afhængigt af hvor dine kompetencer ligger

   
Vi forventer ikke, at du fra første dag kan bestride alle opgaverne, så der vil selvfølgelig være løbende oplæring.


  
Lidt om os:
Park og Vej er en del af Viborg Kommunes Teknik og Miljø. Vi er i en rivende udvikling, og er en af landets førende kommunale driftsafdelinger - både når det gælder teknik og maskiner, men også administrativt og økonomisk. Vi er politisk styret og underlagt klare krav for effektivisering og udvikling, så det er vigtigt, at du ser dig selv som en del af udviklingen.
 
Park og Vej foretager bl.a. vedligeholdelse og pleje af kommunens veje og grønne områder, så borgerne og virksomhederne får en positiv oplevelse. Det stiller krav til os, og du skal være med til at få dagligdagen til at fungere optimalt. Viborg Kommunes værdier er mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod, og er vigtige værdier at efterleve.
 
 
 
Løn:
Ansættelsesforhold og løn fastsættes efter gældende overenskomst og forhandles ved ansættelsen. Vi kan ligeledes tilbyde en god pensionsordningen.
 
 
Samtale og tiltrædelse:
Vi afholder samtalerne løbende, og vil gerne ansætte den rette person hurtigst muligt.
Kan du derfor genkende dig selv i beskrivelsen, så skynd dig at sende en ansøgning.