Løn- og personalekonsulent

Brænder du for at arbejde med løn- og personaleadministration i en ambitiøs og dynamisk kommune. Og forstår du vigtigheden af at udvikle effektive og digitaliserede arbejdsprocesser og løsninger til gavn for vores brugere, så er du måske vores nye kollega i Løn og Personale.
 
Viborg Kommune er kendetegnet ved en ”Central styring - decentral ledelse ”-filosofi. Det betyder forenklet sagt, at alle ledere i Viborg Kommune er ansvarlige for, at der decentralt udføres opgaver inden for bl.a.  løn og personaleområdet. Løn og Personales fornemmeste opgave bliver derfor at sikre særlig ekspertise på højt fagligt niveau og viden om effektive processer, der kan understøtte dette ledelsesansvar.  
 
Om stillingen og opgaverne
Stillingen som løn- og personalekonsulent indbefatter et arbejdsfelt, der er sammensat af klassiske sagsbehandlingsopgaver og konsulentopgaver i form af kvalitetssikring, rådgivning og undervisning af ledere og administrative brugere
 • Fortolke aftaler og overenskomster
 • Varetage forskellige sagsbehandlingstyper og - aktiviteter i kommunens lønsystem (vi anvender SD Løn)
 • Kvalitetssikring af de decentrale indberetninger i kommunens lønsystem
 • Udfærdige diverse løn- og personaleadministrative breve
 • Understøtte med faglig viden og indsigt ved forhandlinger og indgåelse af forhåndsaftaler
 • Konsulentbistand og rådgivning af ledere og decentrale medarbejdere/enheder ift. regelgrundlaget på området og effektivisering af arbejdsprocesser
 • Deltage i tværgående projekter og bidrage til den tværgående opgaveløsning i Personale og Organisation og Viborg Kommune
 • Undervise, herunder deltage i onboarding af nye ledere
 • Understøtte med viden og support ift. Løn og Personales digitale løsninger og systemer

Om dig
Vi har brug for en stærk administrativ faglighed, der forstår løn- og personaleadministrative processer, og som behersker rollen som konsulent.

Derfor ønsker vi, at du har
 • en relevant administrativ uddannelse
 • erfaring med løn- og personaleadministration og rådgivning herom - gerne fra en lignende konsulentfunktion
 • erfaring med løn- og personaleadministrative systemer, herunder lønsystem, rekrutteringssystem og ESDH-systemer
 • interesse for procesanalyser, digitaliserings- og automatiseringstiltag
 • gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt

Derudover forventer vi, at du
 • er initiativrig og god til at arbejde selvstændigt og struktureret samtidig med, at du er glad for at samarbejde og videndele
 • er kvik og evner hurtigt at sætte dig ind i nye områder
 • forstår vigtigheden af at inddrage vores brugere i udviklingsprocesser

Om os
Løn og Personale er den ene af to afdelinger i Personale og Organisation: Løn og Personale samt HR og Arbejdsmiljø. Personale og Organisation har ca. 35 medarbejdere. Afdelingen beskæftiger sig med en bred vifte af personalerelaterede emner, fra personalepolitiske, organisatoriske og arbejdsmiljømæssige emner til løn- og personaleadministration, lønforhandlinger, (data)analyser og personalejura.
 
Du bliver således en del af en arbejdsplads, hvor dine kolleger repræsenterer en mangfoldighed af fagligheder samt generelle og specifikke kompetenceområder. Vi tilbyder en arbejdsplads med mange udviklingsmuligheder i et tværfagligt miljø, hvor professionel sparring er en del af den daglige og faglige udvikling. Omgangstonen er uhøjtidelig, og der er fleksibilitet i opgaveløsningen.
 
Hvis du vil vide mere om Viborg Kommune og kommunes værdigrundlag kan du bl.a. orientere dig i den overordnede værdibaserede personalepolitik, MED-aftale og ledelsesgrundlag på Viborg kommunes hjemmeside.
 
Yderligere oplysninger
Ansættelse sker som udgangspunkt efter overenskomst mellem KL og HK. Lønnen aftales konkret ud fra baggrund og erfaringer. Stillingen er på 37 timer ugentligt og ansættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Dorte Dewitz på telefon 20 80 11 60.
  
Vi gennemfører en 1. og 2. samtalerunde. Begge samtaler forventes gennemført i uge 48, henholdsvis den 25. november og 28. november.