Konsulent til sekretariat

Har du erfaring med betjening af politikere og ledelse og brænder du for at løse udviklingsopgaver på tværs af social-, sundheds-, omsorgs- og beskæftigelsesområdet? Vil du være tæt på politiske og administrative beslutningstagere?
Så er du måske vores nye konsulent i Sekretariatet for Social, Sundhed & Omsorg og Beskæftigelse i Viborg Kommune. Stillingen er blevet ledig, fordi en af vores erfarne konsulenter har fået nye opgaver.

Om Sekretariatet:
Sekretariatet er etableret med det formål at fremme sammenhængskraft, optimere ressourceudnyttelse og fastholde fokus på kerneopgaven i Social, Sundhed & Omsorg;

”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet”.

I Sekretariatet har vi sjældent den direkte kontakt med borgerne, men vi understøtter de politikere, direktører, chefer og ledere, som både møder borgerne og tager beslutninger, som påvirker borgernes hverdag. For at sikre den bedst mulige understøttelse arbejder vi på tværs af de forskellige fagområder. På den måde kan vi hele tiden bringe de rigtige kompetencer og metoder i spil og sikre sammenhæng mellem indsatserne på de forskellige fagområder. Derfor søger vi en metodisk stærk konsulent, som evner at se på tværs af organisationen og få øje på, hvor der er muligheder for samarbejde og synergi.

Dine opgaver:
Afhængig af dine erfaringer og kompetencer skal du bl.a. arbejde med:
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger til politiske og administrative mødefora og opfølgning herpå
 • Understøttelse af politikere, direktører og fagchefer, f.eks. gennem udarbejdelse af notater, oplæg og taler til politikere og chefer
 • Projekter, hvor du ofte vil være den, der udarbejder pulje- eller projektansøgninger og endvidere fungerer som tovholder på både større og mindre projekter
 • Udviklingsopgaver, hvor du bl.a. vil komme til at varetage analyseopgaver, evalueringer med videre
 • Besvarelse af borgerhenvendelser
 • Udarbejdelse af dagsordener til og referater fra administrative mødefora

Faglige kompetencer:
Den ideelle kandidat har:
 • en relevant kandidatuddannelse som f.eks. cand.scient.pol., cand.scient.adm. eller lignende
 • erfaring med betjening af politikere og politiske udvalg
 • erfaring med betjening af direktør, chefer og ledere, gerne i en kommunal kontekst
 • erfaring med et eller flere af de fagområder, som Sekretariatet betjener
 • gode skriftlige kompetencer
 • overblik og kan arbejde selvstændigt med korte og mange deadlines på samme tid
 • organisationsforståelse og kendskab til de forskellige aktører og samarbejdspartnere på fagområderne
 • øje for prioritering og forståelse for vilkårene i en politisk ledet organisation

Din ansættelse:
Sekretariatet består af to teams og en afdeling. Du vil få reference til teamlederen for Team Politik og Strategi. I Team Politik og Strategi er vi 23 ansatte med en bred uddannelsesmæssig baggrund.

Team Politik og Strategis hovedopgaver er råds- og udvalgsbetjening samt betjening af politikere, direktører, chefer og ledere inden for Social, Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse, og vi stræber efter at gøre livet lettere for dem, vi er til for.

Vi kan tilbyde et alsidigt og udviklende job. Den fleksibilitet, vi forventer i forhold til at få løftet opgaverne, får du igen i form af stor frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen og arbejdsdagen. Omgangstonen på arbejdsstedet er uformel, og vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, også når vi har travlt.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og pågældendes faglige organisation på et niveau, der svarer til kvalifikationerne.
 
Yderligere oplysninger
Samtaler afholdes mandag den 25. november 2019, og du vil blive indkaldt via mail.