Afdelingsleder

Afdelingsleder søges til Klub Vest – barselsvikariat
 
Med midlertidig ansættelse i perioden 1. januar - 30. september 2020 søges en afdelingsleder til et barselsvikariat. Stillingen er 37 timer ugentligt og evt. med mulighed for forlængelse. Stillingen er fordelt med ca. halv tid til ledelse og ca. halv tid som pædagog i Klub Vest.    
 
Klub Vest er beliggende i Viborg på Rughavevej 56. Vi har børn og unge fra 4. klasse og op til det 18. år. Vi har primært børn og unge fra Vestervang skolens skoledistrikt. I Klub Vest er der, ud over afdelingslederen, ansat 4 pædagoger.  
 
Som afdelingsleder vil du indgå i Klubområdets fælles lederteam, bestående af 7 andre afdelingsledere og en områdeleder.
 
Primære arbejdsopgaver:
 • Ansvar for den daglige drift af Klub Vest i overensstemmelse med de fastlagte mål og rammer, herunder den pædagogiske praksis, ugeskemaer, årsnormer o.l.
 • At varetage de administrative, pædagogiske og personalemæssige ledelsesopgaver med reference til områdelederen.
 • Du indgår i ca. halvdelen af din arbejdstid sammen med det øvrige personale i det daglige pædagogiske arbejde med målgruppen – både i dag og aftentimer.   
 • Være ansvarlig for at den tildelte aktivitetsbudgetramme anvendes bedst muligt.
 • Være til rådighed for sparring.
 • Forestå lokale personalemøder, personaledage, afholde MUS og opfølgning o.l.
 • Være en aktiv og opsøgende del af det gode samarbejde med Vestervang skolen og andre relevante parter.
 • Være ansvarlig for TOPI-samarbejdet. (Tidlig opsporing og indsats)
 • Ansvarlig for videreudvikling af både fritidsklub og ungdomsklub.
 • Udsende forældrebreve, afholde forældreaftener og i det hele taget understøtte det gode forældresamarbejde - også i vores forældreråd.
 • Bestille og varemodtage i ”Rakat”
   
Derudover lægger vi vægt på
 • At du har naturlige lederevner og gerne ledererfaring/lederuddannelse.
 • At du er uddannet pædagog eller lignende.
 • At du har solid erfaring med målgruppen.
 • At du har overblik, struktur og høj personlig etik.
 • At du er nærværende, engageret og har lyst til at udfordre vores praksis.
 • At du som pædagog kan tilbyde vores målgruppe noget særligt rent aktivitetsmæssigt.
 
Hvis du vil vide mere:
Kontakt områdeleder Jakob Kristensen på mail: jvk@viborg.dk eller mobil: 22 57 80 21.
 
Ansøgningsfrist:
Fredag den 1. november 2019.
 
Samtalerne:
Samtaler afholdes tirsdag, den 12. november 2019 i tidsrummet kl. 09.00-15.00.
 
Løn og afsættelse:
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er på basis overenskomst med en grundløn på løntrin 30+9 og derudover tillæg. Der indhentes børneattest inden ansættelsen.