Pædagog

Aktivitet & Udvikling søger pædagog til vikariat i Team Hærvejen.
 
Vores pædagog er blevet projektkoordinator de næste par år og derfor søger vi pr. 1. november 2019 eller snarest derefter hendes afløser, til varetagelse af de daglige opgaver i forbindelse med vores aktivitetstilbud for ældre i Team Hærvejen. Stillingen er på 35 timer om ugen og er tidsbegrænset frem til og med 31.december 2021.
 
Team Hærvejen er et af seks teams i Aktivitet og Udvikling og teamet varetager åbne aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere jvf § 79 i Serviceloven. Teamet har aktiviteter på tre adresser, Hærvejens Dagcenter på Marsk Stigs vej, Løgstruphøje aktivitetscenter i Løgstrup og vores kolonihave i Viborg. Vi modtager borgere, der har behov for hjælp og støtte for at kunne profitere af centrenes tilbud og vi arbejder ud fra værdierne Nærvær, Samvær, Mestring.

Vi er et tværfagligt sammensat medarbejderteam, som deles om alle opgaver ud fra hver vores faglige indfaldsvinkel. Vi har et godt arbejdsmiljø, der er præget af ansvarsbevidsthed, fleksibilitet, samarbejdsvilje, positivitet og respekt for hinanden. Egenskaber vi også ønsker vores nye kollega besidder.
 
Vi søger en kollega, der foruden bred erfaring i at arbejde med ældre, kan se sig selv i følgende profil:
 
 • Viden om og erfaring i at arbejde sammen med ældre medborgere, også når funktionsnedsættelser præger den ældres dagligdag.
 • Erfaring med aktivitetsområdet ud fra den rehabiliterende og sundhedsfremmende tankegang.
 • Erfaring i at arbejde med KRAP.
 • Erfaring i at arbejde med neuropædagogik.
 • Er sig sin faglighed bevidst og kan bibringe teamet den pædagogiske indfaldsvinkel.
 • Mestrer at arbejde gruppeorienteret med borgerne, samtidig med at have fokus på den enkelte.
 • At kunne møde, rumme og forstå borgerens adfærd i de mestringsstrategier, borgeren har.
 • Kan skabe sig og bevare overblik.
 • Kan tilrettelægge aktiviteter, så borgeren mødes. Uanset om det drejer sig om udeliv, teknologi, måltidet, musik eller det stille nærvær.
 • Kan byde ind med særlige kvalifikationer, f.eks. indenfor musik, udeliv, sanseintegration, relations arbejde o.a.
 • Kan arbejde i en teambaseret afdeling, hvor vi møder hinanden med nysgerrighed, humor og ønsket om at være bedst sammen.
 • Har kørekort.

 
Vi tilbyder:
 • Tæt tværfagligt samarbejde med gode kolleger i Team Hærvejen.
 • Tæt tilknytning til øvrige teams i Aktivitet og Udvikling.
 • Grundig introduktion til jobbet.
 • Sparring i et engageret og udviklingsorienteret kollegialt fagforum.
 • Meningsfyldt arbejde, hvor sundhedsfremme og forebyggelse er overskrifterne og hvor afdelingens værdier: nærvær, samvær, mestring efterleves i praksis.
 • En fleksibel og forandringsparat arbejdsplads i en værdibaseret organisation, hvor faglighed, arbejdsmiljø og trivsel vægtes højt.
 • Kørselsgodtgørelse efter gældende takster.
 
Samtaler forventes afholdt fredag d. 25. oktober 2019.
 
Løn i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger kontakt leder for Aktivitet & Udvikling:
Jette Hingebjerg på telefon 23 64 62 95
Social- og sundhedsassistent Else Marie Carlsen telefon 87 87 66 60  

se i øvrigt https://aktiviteten.viborg.dk/
https://www.facebook.com/Aktivitet-Udvikling-Viborg-1599925256974573/