Natursagsbehandler

Natur og Vand søger en erfaren sagsbehandler til naturopgaver til en fast stilling.

Natur og Vand har 27 medarbejdere og er en del af Teknik & Miljø-forvaltningen. Natur og Vand varetager Viborg Kommunes opgaver med beskyttet natur, drikkevand, overfladevand, spildevand, drift, pleje og udvikling af naturarealer, samt kommunens parker og skove. Området er opdelt i 4 selvstyrende teams, hvor den enkelte medarbejder har råderum og muligheder for at påvirke tilrettelæggelse og løsning af arbejdsopgaverne.

Dine arbejdsopgaver
vil primært være myndighedsopgaver i forbindelse med naturbeskyttelse, især:
 • Opfølgning på potentielle ulovlighedssager efter naturbeskyttelseslovens § 3
 • Opgaver i forbindelse med naturvurderinger (HNV-kortlægning mv.)
 • Dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3
 • Tilsyn med og opsamling på bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo
Du vil desuden kunne blive inddraget i teamets øvrige arbejdsopgaver, f.eks. vandløbslov, drift af vandløb, habitatvurderinger og vedligeholdelse af § 3-lag.

Dine kvalifikationer
Det er en forudsætning, at du har lyst og evne til at arbejde i en politisk ledet organisation og har blik for forvaltningens samlede udfordringer. Vi forventer, at dine personlige kompetencer gør, at du:
 • Er god til at kommunikere i både skrift og tale
 • Arbejder systematisk og tager ansvar for dine opgaver
 • Går efter at skabe resultater i samarbejde med interne og eksterne parter
 • Er engageret og kan arbejde selvstændigt i løsningen af opgaver
Fagligt vægter vi følgende områder:
 • Du har arbejdet med myndighedsopgaver efter naturbeskyttelsesloven, herunder ulovligheder
 • Du har kompetencer inden for sagsbehandling i en offentlig forvaltning
 • Du har erfaringer med botanisk registrering
 • Du har indgående kendskab til GIS – gerne Spatial Suite / WebGIS
 • Du har kørekort
 • Du er uddannet biolog eller lignende
Vi tilbyder
 • et arbejde i en værdibaseret organisation, hvor de 4 personalepolitiske værdier er mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod
 • en ambitiøs og spændende arbejdsplads med højt aktivitetsniveau og faglige udfordringer
 • et godt fagligt og socialt miljø med engagerede kollegaer med humoristisk sans og en uformel omgangstone med respekt for hinanden
 • en administrativ organisation i bevægelse og placeret i et flot og moderne rådhus med åbne kontormiljøer og god kantine
Du vil blive tilknyttet Natur og Vands ”Team Natur- og Vandløbsbeskyttelse”.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte
Jesper Stern Nielsen, tlf. 87 87 55 11, eller chef for Natur og Vand: Jørgen Jørgensen, tlf. 87 87 55 69.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, herunder lokal forhandling. Arbejdstiden er 37 timer om ugen (flextid), og stillingen er omfattet af aftale om ”Ny Løn”. Den fysiske placering er Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

Ansøgningsfrist og samtaler
Vi skal have din ansøgning senest den 23. oktober 2019.
Vi forventer, at der er ansættelsessamtaler i uge 46.