Socialfaglig medarbejder

Forsorgscenter Viborg, Vibohøj søger en socialfaglig medarbejder med tiltrædelse snarest.
Det er en fast månedslønnet stilling på 37 timer ugentlig. Du vil fortrinsvis skulle arbejde i dagtimerne på hverdage, og aktuelt hver 4. weekend.
 
Er du interesseret i et meningsfyldt arbejde blandt socialt udsatte og hjemløse borgere, er dette måske jobbet for dig!
 
 
Forsorgscentrets opgaver:
Forsorgscenter Viborg er organiseret i Socialområdet i Viborg Kommune under Udsatte. Centret servicerer borgere indenfor SEL §110 (Forsorgshjemmet Vibohøj), SEL §103 (dagklienter på Vibohøj) samt visiteret bostøtte (SEL §85) og ikke-visiterede opsøgende opgaver, som varetages af støtte-kontaktpersoner (SEL §99).
 
Vibohøjs kerneopgave er at hjælpe hjemløse borgere ud af hjemløshed, samt forebygge at hjemløshed opstår igen. Vibohøj har åbent døgnet rundt alle ugens dage. Hjemløse borgere, som henvender med ønske om hjælp kan indskrives direkte fra gaden uanset kommunalt tilhørsforhold.
Under det midlertidige ophold samarbejder vi med den kommunale myndighed om udarbejdelse af en opholdsplan, som kan danne grundlag for udfærdigelse af den kommunale myndigheds handleplan. Der arbejdes ud fra Voksenudredningsmodellen og metodisk ud fra principperne i ”Housing First”.
 
Stillingsindhold:
Du indgår som medarbejder i et af Vibohøjs tværfaglige teams og er ansvarlig for opgaveløsningen. Du vil være beskæftiget med udredningsarbejde, samt konkret rådgivning, vejledning og personlig omsorg. Du skal støtte borgerne i at nå deres mål under det midlertidige ophold, samt støtte den enkelte borger i eget hjem efter udflytningen fra Vibohøj.
 
Vi forventer at du:
 • har en relevant bachelor-uddannelse som pædagog, socialrådgiver eller lignende.
 • har lyst til -og gerne erfaring med- at samarbejde med socialt udsatte mennesker
 • har lyst til og evne for at arbejde indenfor et område, hvor der til stadighed opstår nye behov som følge af udviklingen i samfundet og tilbuddene i de offentlige hjælpesystemer
 • har lyst til at videreudvikle og implementere den metodiske tilgang ”Housing First” ud fra Viborg Kommunes vedtagne socialpolitik
 • kan formulere dig skriftligt og har erfaring med systematisk udredning og formulering af handleplaner – eksempelvis ud fra Voksenudredningsmodellen.
 • har lyst og evne til tydelig kommunikation i en teamorganiseret tværfaglig organisation, der rummer stor selvstændighed for den enkelte medarbejder i opgaveløsningen.
 • har kørekort til personbil  
   
  Vibohøj kan tilbyde arbejdsforhold, der understøtter ovenstående forventninger.

  Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
  Afdelingsleder Jørgen Kratmann på telefon 87 87 75 00.

  Løn og ansættelsesforhold
  Løn i henhold til gældende overenskomst.

  Forud for ansættelse skal der foreligge en straffeattest.
  Udvælgelsessamtaler forventes afviklet senest i uge 43.