Social- og sundhedsassistent

Pleje og omsorgscenter Banebo søger 2 social og sundhedsassistenter pr. 01.december 2019 eller snarest.  
1 SSA til fast aftenvagt, som skal være tilknyttet vores midlertidige pladser på 32 timer.
1 SSA til blandet dag og aften på 34 timer.
Arbejde hver 2. weekend må påregnes.

Vores kerneopgave er at samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet.
Banebo ligger centralt i Viborg, i den nye bydel Banebyen, med udsigt over byens tage og kig til Søndersø.
Banebo rummer 67 plejeboliger, 33 kombineret pleje/ældreboliger, cafe, dagcenter, træning, torv, festsal, hjemmepleje-og hverdagsrehabilitering.

Vi vil være kendt for at være en attraktiv arbejdsplads, et godt og trygt hjem for beboere og pårørende. Vi vil sætte en ære i at den enkelte beboer har et selvbestemt, meningsfuldt liv, at der er en god tone, gerne med humor.
Vi vægter den gode dialog og arbejder med den rehabiliterende tilgang i hverdagen.

 
Vi ønsker en medarbejder som:
 
 • Har en værdsættende og anerkendende tilgang til vores beboere, pårørende, kollegaer og samarbejdspartner.
 • Vil være med til at gøre Banebo til en attraktiv arbejdsplads.
 • Være med til at give beboerne et værdigt liv, hvor vi bevarer/styrker den enkeltes ressourcer
 • Er positiv, fleksibel, stabil og forandringsparat både i ord og handling.
 • Ønsker at arbejde i et team.
 • Medvirkende til at fremme et positivt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Vi lægger vægt på tværfagligt samarbejde.
 • Har et smittende humør
 • Er stabil.

Vi kan tilbyde:
 
 • En spændende arbejdsplads med plads til faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt og afvekslende arbejde.
 • Grundig introduktion til arbejdet.
 • En helt ny arbejdsplads, som skal bygges op og hvor vi alle arbejder ud fra Viborg kommunes værdier.  
   
Løn og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst. Straffeattest skal fremvises ved ansættelsen.

Ønsker du yderligere oplysninger:
Er du velkommen til at kontakte centerleder Anette Hansen 87 87 65 50 eller teamleder Anne Mette Therkelsen 25 63 52 85.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 25.oktober 2019