Beskæftigelsesfaglig medarbejder


Vil du være en del af et ambitiøst og målrettet team, hvor et tæt samarbejde med
borgere og virksomheder, er med til at skabe meningsfulde og holdbare løsninger?
 
Om teamet:
Fleksjob- og Ressourceforløbsteamet har adresse på Sct. Mogensgade 5 i Viborg.
Teamet består af jobkonsulenter, beskæftigelsesfaglige medarbejdere, administrative medarbejdere, en projektleder, en fagspecialist og en teamleder.
 
Teamet er organiseret under afdelingen Job og Unge i Jobcenter Viborg
 
Vi har en teamstruktur, hvor beskæftigelsesfaglige medarbejdere og jobkonsulenter
igennem flere år har arbejdet tæt sammen med stor succes og med et stort tværfagligt
fokus.
 
Som ansat i Jobcenter Viborg vil du arbejde ud fra den overordnede kerneydelse:
At ledige og sygemeldte kommer hurtigt og varigt i arbejde
At virksomhederne har nem adgang til og aldrig mangler kvalificeret arbejdskraft
 
I et tæt samarbejde fokuserer vi på borgerens vilje, evne og muligheder.
 
Vores ståsted er demokratisk medborgerskab, hvor vi benytter os af empowerment
tilgangen med coaching som redskab og dermed i videst muligt omfang arbejder efter
borgerens egne definerede jobmål og delmål.
 
Vi arbejder ud fra Viborg Kommunes værdier som er mangfoldighed, ordentlighed,
dygtighed og mod.
 
Om stillingen:
I denne stilling bliver du koordinerende sagsbehandler for målgruppen af borgere i ressourceforløb.
Som beskæftigelsesfaglig medarbejder i Jobcenter Viborg skal du kunne varetage 4 roller; myndighedsrollen er den primære rolle. Derudover skal du kunne varetage en mentorlignende rolle, rollen som samtalepartner og en virksomhedsvendt rolle.
 
Du skal motivere og understøtte den enkelte borgers udvikling i forhold til arbejdsmarkedet.
 
Primære arbejdsopgaver:
 • Afholde jobrettede samtaler, hvor der skal indgå klare planer med mål og delmål.
 • Jobrettet motivationsarbejde og hyppig kontakt med borgerne.
 • Tæt samarbejde med en jobkonsulent i teamet.
 • Iværksættelse af virksomhedsrettede tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Koordinering af indsatser.
 • Socialfaglige vurderinger.
 • Forberedelse af borgersager til behandling i kommunens rehabiliteringsteam.
 • Administrativt arbejde som følge af dokumentationskravene.

Vi forventer, at du:
 • har relevant uddannelse eller erfaring indenfor området.
 • udfylder rollen som myndighedsperson med stor ansvarlighed og mod til at stille relevante og rimelige krav
 • tror på at alle har ressourcer som virksomhederne har brug for
 • har gode samtaleevner og kan skabe en god og tillidsfuld relation
 • kan udvise en respektfuld tilgang i mødet med borgere og samarbejdspartnere
 • kan tage ansvar og er handlekraftig i opgaveløsningen
 • arbejder struktureret, selvstændigt og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • kan yde en god og professionel rådgivning
 • har lyst til at indgå i et konstruktivt og godt teamsamarbejde
 • er fortrolig med brugen af IT-systemer.
 
Vi tilbyder dig:
 • et højt fagligt arbejdsmiljø
 • gode muligheder for udvikling og sparring
 • at blive en del af et ambitiøst team, der arbejder målrettet og resultatorienteret
 • gode engagerede kollegaer og strukturerede rammer
 • en løn der bliver fastsat efter principperne for Ny løn i henhold gældende
  overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. september 2019.