Pædagog

”Børnehuset Hammershøj, stedet hvor børn må lege og lære, leve og være”
 
Vi søger en barselsvikar for en pædagog til Børnehuset Hammershøj. Stillingen er i perioden fra 01. oktober 2019 til medio april 2020 og er på 35 timer i børnehaven.
 
Vi er et dejligt nyt børnehus, indviet den 01.01.2017, beliggende i Hammershøj, lige op ad Hammershøj Skole. På Hammershøj Skole er der rullende skolestart, med optag 4 gange om året, hvilket også har stor indflydelse på strukturen i vores børnehus.
I Børnehuset Hammershøj gør vi brug af det nære. Vi besøger landmanden ved siden af, ser kalvene og følger årets gang på markerne. Vi deltager i byfesten, musikalsk legestue i kirken, aktiviteter i idrætsforeningen og på skolen. Vi ser os selv som en vigtig del i et lille lokalsamfund.
Vores åbningstid ligger i tidsrummet fra kl. 6.15 – 16.30 og fredag fra kl. 6.15 - 15.45.


Hvad forventer vi:
  • at du er uddannet pædagog
  • at du vil deltage aktivt i hverdagen og tage medansvar for hele børnehuset
  • at du er selvstændig i løsning af arbejdsopgaverne
  • at du er fleksibel og har mod på en til tider meget travl hverdag
  • at du kan anvende IT som redskab i hverdagen
  • at du har fokus på faglig udvikling og kan omsætte teori til praksis
  • at du kan planlægge den pædagogiske praksis ud fra læreplanstemaerne
  • at du er anerkendende og inkluderende overfor børn og forældre
  • at du vægter samarbejde med det øvrige personale
  • at du ser muligheder frem for begrænsninger
  • at du har et positivt livs- og menneskesyn


Hvem er vi:
  • vi har pt. 63 dejlige, glade og energiske børn, fordelt med 6 vuggestuebørn og 57 børnehavebørn.
  • vi er 11 faste medarbejdere fordelt på vuggestue, børnehave og køkken
  • vi lægger vægt på den anerkendende tilgang til børnene
  • vi er en stabil personalegruppe med en høj faglighed
  • vi har fokus på trivsel og den gode arbejdsplads
  • vi har en engageret forældregruppe


Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Konstitueret Børnehusleder Annalise Nielsen på tlf.: 51 27 11 19.


Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.


Ansættelsessamtaler:
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 25. september 2019.