Teamleder

Teamleder til pleje- og omsorgscenter Skovvænget i Bjerringbro
 
Er du inspirerende, kreativt tænkende, rummelig og har godt humør? Så er du måske den teamleder vi leder efter, der vil være med til at skabe et hus, hvor det er godt at leve og arbejde i.
 
Du bliver teamleder til fire almene bo-enheder. Du får ansvar for koordineringen og planlægningen af de daglige opgaver for borgerne i de 60 faste boliger og den ene midlertidige plads, der er tilegnet borgere med almen svækkelse og diverse handicaps.
 
Med på Skovvængets hold er cirka 60 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der arbejder på at støtte og supplere hinandens styrker og svagheder.

Blandt dine opgaver er:
  • Personaleledelse på teammøder og ved omsorgssamtaler
  • Personaleadministration – herunder ressourcestyring og vagtplaner
  • At implementere nye initiativer og fastholde tiltag, f.eks. projekt ”flere på arbejde”
  • At være med til at fremme det gode samarbejde med borgere og pårørende
  • Ansættelsessamtaler og udviklingssamtaler
 
Om dig
Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig baggrund og har erfaring fra tidligere lederstilling. Du har også erfaring med eller kendskab til vagtplanlægning og har et grundlæggende kendskab til overenskomster og reglerne om arbejdstid.
 
Dialogen mellem kolleger, medarbejdere, borgere og pårørende sætter du højt, og du er klar i din kommunikation.
 
Vi leder efter en empatisk og struktureret person, der kan inspirere, rumme forskelligheder, er ordentlig i både ord og handling og som har et smittende, godt humør.
 
Om Skovvængets almene plejeboliger
Vi er cirka 60 ansatte med tværfaglig baggrund - bl.a. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere og en række flexjobbere, seniorjobbere og ydertime-medarbejdere.
 
Vi arbejder ud fra vores vision: Høj faglighed, aktivt hverdagsliv, plads til forskellighed og samarbejdet med pårørende vægtes højt.

Vi arbejder sammen med Madservice Viborg om det gode måltid, og en del af maden bliver tilberedt ude i de enkelte bo-enheder.
 
Ledelse på Skovvænget
Som teamleder bliver du en del af Skovvængets ledergruppe, som desuden består af centerlederen og teamlederen for demensområdet.
 
Vi arbejder med værdibaseret ledelse, og opgaven er, at vi arbejder sammen om at skabe et hus, hvor det er godt at leve og arbejde.
 
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.
 
Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår aftales med den forhandlingsberettigede organisation.

Samtaler
Vi holder første samtale den 4. oktober 2019 og anden samtale den 22. oktober 2019. Kandidater, der går videre til anden samtale, får lavet en profilanalyse. Du skal sætte tid af til en tilbagemelding på din profilanalyse den 10 oktober 2019.

Få mere at vide om stillingen
Læs mere om stillingen som teamleder i job- og kompetenceprofilen. Job- og kompetenceprofil

Du er velkommen til at kontakte centerleder Anitta Andersen, på telefon 20 56 06 50, hvis du har spørgsmål til stillingen. Besøg også Pleje- og Omsorgscenter Skovvængets hjemmeside https://skovvaenget.viborg.dk/