Børnehaveklasseleder

På Frederiks Skole er der nu en ledig stilling som børnehaveklasseleder, der ønskes besat pr. 1. november 2019.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling, hvor vi leder efter en profil med flere års undervisningserfaring i børnehaveklassen. Det er et krav, at du er en tydelig klasserumsleder, har stor viden om begynderlæsning samt didaktisk flair i forhold til inklusionsopgaven. Ligeledes forventer vi, at du er glad for børn og samarbejdet med deres forældre, så vi i fællesskab giver børnene det bedste fundament for deres skolegang.

Frederiks Skole er en afdelingsopdelt skole, og i dagligdagen arbejdes der tæt sammen i de enkelte afdelinger. Her har du mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab, hvor glæde, humor, faglighed og et positivt livssyn præger hverdagen.
Frederiks Skole har ca. 400 elever, 37 lærer/pædagoger, et tekniskserviceteam, samt en ledelse der består af: skole-, administrativ- og pædagogfaglig-leder.

Arbejdstiden ligger på skolen, og du har derfor helt fri, når du tager hjem fra arbejde. Der er imidlertid fine muligheder for fleksibilitet, så arbejdsliv og privatliv kan gå fint i spænd.

Ansøgningsfristen er søndag den 22. september klokken 23.59, og vi forventer at afholde samtaler onsdag den 25. september.
Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker en rundvisning, er du velkommen til at kontakte skoleleder Martin Rovsing Mose på telefonnummer 87 87 21 22.