Medarbejder til dagrenovationsteam

 • Kan du se mulighederne i skraldet? Og tør du ta’ skraldet sammen med os?
 • Er du udadvendt, serviceorienteret og har interesse i genanvendelse og miljøforbedring?
 • Har du lyst til at arbejde i en politisk styret virksomhed?
 • Er du god til at kommunikere i både skrift og tale?

Om jobbet:

Viborg Kommunes nye affaldsordning er nu ved at være "rullet ud" hos alle kommunens borgere.

Vi søger en medarbejder, som har lyst til at medvirke i løsningen af de daglige driftsopgaver inden for dagrenovationsområdet.


Du vil komme til at arbejde med følgende:
 • Indgå i vores ”dagrenovationsteam”, der ud over dig består af 3 kolleger i et åbent kontormiljø.
 • Telefonbesvarelser og opfølgning på mailhenvendelser fra vores kunder. Der kan i perioder være travlhed på området, eksempelvis på grund af kørselsnedbrud og vejrforhold.
 • Registrering af ændringer i forhold til indsamlingsordningerne.
 • Udarbejdelse af diverse driftslister til renovationsmedarbejdere og til statistisk brug.
 • Vejledning til borgere om adgangsforhold og sortering af affald.
 • IT-programmet ”Renomatic”. Programmet er database for styring af al indsamling fra husholdninger, miljøstationer, undergrundscontainere mv.
 • SMS-service omkring dagrenovationsindsamlingen (driftsinformationer o.l.).
 • Receptionistopgaver med modtagelse af gæster og rutineekspeditioner overfor borgere og øvrige samarbejdspartnere.

Om dig:

Du skal have en relevant uddannelsesmæssig baggrund, men ellers er det vigtigste, at du finder opgaverne spændende og udfordrende og har lyst til at arbejde tæt sammen med dine kolleger i en hverdag, hvor der både kan herske travlhed og være stille perioder. Du skal have flair for anvendelse af IT-programmer. Du skal være serviceminded, fleksibel og udadvendt. Vi lægger endvidere vægt på gode samarbejdsevner, og at du ellers er et positivt menneske med godt humør. Det er også vigtigt, at du formår at bevare overblikket i pressede situationer og samtidig optræde høfligt overfor borgerne.


Om os:

Vi vægter det kollegiale samarbejde højt og er en virksomhed præget af et uformelt og frit arbejdsmiljø med plads til nye ideer og tanker. Vidensdeling og fælles mål er centrale elementer i vores indgangsvinkel til arbejdet og opgaveløsning.
 

Yderligere oplysninger:

Stillingen er på 37 timer og ønskes besat pr. 1. november 2019 eller snarest derefter. Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst herunder aftale om Ny Løn.
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 9. oktober 2019.


Revas er Viborg Kommunes affaldscenter og administrerer indsamling af dagrenovation, olie- og kemikalieaffald samt genanvendelige materialer i Viborg Kommune. Endvidere driver Revas knuseanlæg, komposteringsanlæg, modtagestation for olie- og kemikalieaffald samt 6 genbrugsstationer placeret i byerne Viborg, Ørum, Stoholm, Karup, Bjerringbro og Møldrup. Vi beskæftiger i øjeblikket 41 medarbejdere; heraf 18 i administrationen.