Pædagog


Pædagog til vuggestuen i Løgstrup Børnehus, område Nord, Viborg
 
Pædagogstillingen er på 32 timer pr. uge i vuggestuen.
Ansættelse pr. 1. november 2019 eller hurtigst muligt derefter.
Ansættelsessamtalerne forventes afviklet i uge 39.
 
Løgstrup Børnehus er en integreret daginstitution, normeret til 30 vuggestuebørn og 125 børnehavebørn.
Børnehuset er beliggende i et lille lokalsamfund ca. 10 km nord vest for Viborg.
 
Vi er et sammenhængende børnehus, med en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling, med samarbejde på tværs af aldersgrupper. Igennem æstetiske, forudsigelige og overskuelige miljøer skaber vi en praksis, hvor vi understøtter og anerkender det enkelte barns kompetencer og udviklingsmuligheder. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartner.
 
For yderligere oplysninger om børnehuset, henviser vi til hjemmesiden.
 
Løgstrup Børnehus er en del af dagtilbud - område Nord. Området dækker Viborg Vestby, Løgstrup og den Nordlige del af Viborg Kommune. I området samarbejder lederne omkring fælles mål og retning for dagtilbuddene herunder tilrettelæggelse af kompetenceudvikling for medarbejderne.
 
 
Vi søger en pædagog der:
 • Har en særlig interesse for arbejdet med aldersgruppen 0 – 3 år.
 • Vil indgå aktivt i at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
 • Vil indgå aktivt i personale-, forældre - og det tværfaglige samarbejde.
 • I et samarbejde kan vurdere på det enkelte barns trivsel og udvikling.
 • I et samarbejde kan udarbejde, udmønte og evaluere handleplaner.
 • Kan se Løgstrup Børnehus i et helhedsperspektiv og agere herefter.
 
Vi arbejder bevidst på at:
 • Arbejde efter lovgivningen på området, samt de kommunale politikker.
 • Have et læringsmiljø som i vuggestuen, særligt har fokus på tryghed, relationer, kommunikation og børns ret til at kunne selv.
 • Udvikle det eksisterende forældresamarbejde.
 • Fastholde Løgstrup Børnehus som en attraktiv arbejdsplads med barnet i centrum.
 
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads i konstant faglig udvikling.
 • At du får reel indflydelse på udviklingen af Løgstrup Børnehus.
 • At du i samarbejde med dit team får mulighed for udstrakt selvforvaltning.
 • At du får rum og støtte til din faglige/personlige udvikling.
  
Der afholdes Åbent hus den 16. september 2019 kl. 14.00 – 15.30, hvor der vil være mulighed for at se børnehuset og få svar på spørgsmål.
  
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.