Socialrådgiver/socialformidler

Socialafdelingen i Viborg Kommune søger en kollega til en fast stilling i psykiatri- og udsatte teamet, som fremskudt sagsbehandler.

Hvem er vi
Socialafdelingen er myndighedsafdelingen inden for Socialområdet. Vi består af 18 socialrådgivere/socialformidlere, 2 administrative medarbejdere og 1 teamleder.  Vi løser myndighedsopgaver inden for voksenhandicap, psykiatri og udsatte området.

Psykiatri- og udsatte teamet består af 8 medarbejdere, hvoraf tre sidder som fremskudt sagsbehandler hos bostøtten i psykiatriområdet. Som fremskudt sagsbehandler vil dine primære arbejdsopgaver være råd og vejledning, behandling af nye ansøgninger og opfølgninger i eksisterende bevillinger jf. servicelovens § 85. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med bostøtten. Din arbejdsplads vil være delt mellem Socialafdelingen og bostøtten. Stillingen er forankret i Socialafdelingen med reference til teamlederen.

Vi forventer at du
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Har erfaring med myndighedsarbejde inden for servicelovens voksenområde
 • Er samarbejdsorienteret i forhold til borgere, kolleger og samarbejdspartnere
 • Kan arbejde ud fra Voksen Udrednings Metoden
 • Kan arbejde ud fra både faglige og økonomiske betragtninger
 • Har gode it-evner, gerne erfaring med fagsystemet, Sensum
 • Er robust og kan navigere i en travl hverdag, hvor akutte opgaver kan forekomme

Vi tilbyder dig
 • En spændende værdibaseret arbejdsplads, hvor vi efterlever vores 4 personalepolitiske værdier, mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod
 • En hverdag med høj fokus på faglighed og personlig udvikling
 • Tæt tværfagligt samarbejde både internt og eksternt
 • Mulighed for daglig sparring med kollegaer og teamleder
 • En flot og moderne arbejdsplads på Viborg Rådhus
 • Mulighed for ekstern supervision
 • Mulighed for flekstid og hjemmearbejdsdage

Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Der afholdes samtaler torsdag den 26. september 2019.