Centersygeplejerske


Pleje- og Omsorgscenter Birkegården søger en centersygeplejerske til en stilling med fortrinsvis dagvagter mandag-fredag. Ansættelsesbrøk 34 timer eller efter nærmere aftale.
Stillingen ønskes besat senest 1. november 2019.

Stillingen er primært tilknyttet Birkegården. Et pleje- og omsorgscenter med 28 almindelige plejeboliger og 2 midlertidige pladser.

Der samarbejdes på tværs med centersygeplejersken på pleje- omsorgscenter Sjørup.

Som centersygeplejerske vil du indgå i tæt tværfagligt samarbejde med øvrige ansatte på plejecenter Sjørup, hvor vi sammen samarbejder med beboeren om et selvstændigt, meningsfyldt og aktivt liv – hele livet.
 

Vi forventer at du:
 • indgår i rehabiliterende sygepleje, samt bidrager til udvikling af et fagligt og tværfagligt samarbejde
 • kan varetage tovholderfunktion/forløbskoordination af sygeplejefaglige pleje/behandlingsforløb.
 • selvstændigt kan udføre, formidle og vejlede i sygeplejefaglige indsatser
 • inddrager beboeren aktivt som ligeværdig samarbejdspartner og understøtter mestringsevne
 • kan rådgive, vejlede og undervise tværfaglige samarbejdspartnere
 • påtager et medansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af sygeplejen og tager aktiv del i udvikling af centret som helhed
 • viden og interesse i forhold til både somatiske sygdomme og demenssygdomme
 • er energisk, positiv, samarbejdsorienteret og har stærke sociale og kommunikative kompetencer
 • evt. har kendskab til kommunens omsorgssystem Nexus
 • bidrager til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø
 • kan håndtere en dynamisk og travl arbejdsplads i stadig udvikling og forandring


Vi kan tilbyde:
 • en attraktiv arbejdsplads med fokus på muligheder og plads til nytænkning
 • engagerede og fagligt kompetente kollegaer, som social- & sundhedsassistenter og social- & sundhedshjælpere
 • gode engagerede og dygtige sygeplejekollegaer, fra omkringliggende centre
 • et godt samarbejde med øvrige tværfaglige kollegaer
 • stor grad af medindflydelse og medbestemmelse
 • muligheder for personlig og faglig udvikling 
 

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

For yderligere spørgsmål kontakt centerleder Vibeke Ebbesen på telefon 87 87 64 50.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 27. september 2019