Skolepædagoger søges

Da to af vores fastansatte skolepædagoger har søgt nye udfordringer, søger vi to skolepædagoger til såvel SFO´en samt funktioner i skolen. Vi søger initiativrige pædagoger, der vil være med til at understøtte børns læring og trivsel, således de får de bedste forudsætninger for videre personlig, social og faglig udvikling. Der ønskes to pædagoger i stillinger på 30-35 timer pr. uge afhængig af dine faglige kompetencer. 
 
Overlund Skole er en 3 og 4 sporet folkeskole med 720 elever fra 0. – 9. klasse og med ca. 200 børn tilmeldt i SFO´en. Pædagogerne er delt i to grupper, hvor 0.-1. årg. er samlet i en fløj og 2.-3. årg. er samlet i en anden. I år har vi indført en ny struktur for SFO´en, hvor der vil være fokus på idræt og bevægelse samt et fokus på at tilpasse aktiviteterne til den aldersgruppe, man arbejde med.
 
På Overlund skole arbejder hele personalet sammen om og ud fra vores værdier:
  • Fællesskab, vi vil hinanden.
  • Tillid, vi vil lære af hinanden.
  • Professionalisme, vi er stolte af det vi gør.
 
Vi leder efter to pædagoger, som sætter stor pris på det tætte teamsamarbejde, og et konstruktivt samarbejde med forældrene, kolleger og ledelsen.  Derud over har du særlige kompetencer inden for idræt og bevægelse, musik og specialpædagogik. Du er særlig dygtig til at planlægge, iværksætte og udføre aktiviteter sammen med børnene i SFO´en. Du er dygtig til at skabe relationer og har en anerkendende tilgang til dine omgivelser. Du er tydelig i din kommunikation og er dygtig til klasserumsledelse.

Følgende fag ønskes dækkes i skoledelen:
- Drengeidræt på 1. årg. + 2. årg. + 3. årg.
- Kristendom på 3. årg.
- Historie på 3. årg.
- Musik på 3. årg.
- Specialpædagogik 

Derud over skal du kunne varetage understøttende undervisningen og samarbejde som 2 -lærer med en uddannet lærer i hovedsageligt dansk og matematik.
Der må forventes, at man både skal kunne åbne og lukke i SFO´en.
 
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Ansættelsessamtalen afvikles i uge 35.
 
Stillingerne ønskes besat 1. oktober 2019 eller tidligere.
 
Relevante bilag såsom eksamensbeviser, dokumentation om tidligere ansættelse, udtalelser mv. skal indsendes sammen med ansøgningen.
 
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til pædagogisk leder Jeanett Timmermann, 41 71 93 81