Ergoterapeut

Aktivitet & Udvikling søger ergoterapeut til Team Møldrup/Tjele.

Pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter søger vi en ny kollega, 35 timer om ugen, til varetagelse af de daglige opgaver i forbindelse med vores aktivitetstilbud for ældre i Team Møldrup/Tjele.

Team Møldrup/Tjele er et af seks teams i Aktivitet og Udvikling som varetager både åbne og visiterede aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere. Teamet har aktiviteter på tre adresser, hvoraf Ørum Dagcenter rummer både et åbent dagcenter og et visiteret tilbud. Her modtages borgere, der har et udvidet behov for hjælp og støtte i dagligdagen, eksempelvis pga. demens, senhjerneskader, parkinson, sclerose etc.
Vi er et medarbejderteam på syv, som deles om alle opgaver ud fra hver vores faglige indfaldsvinkel. Vi har et godt arbejdsmiljø, der er præget af ansvarsbevidsthed, fleksibilitet, samarbejdsvilje, positivitet og respekt for hinanden. Egenskaber vi også ønsker vores nye kollega besidder.

Vi søger en kollega, der foruden bred erfaring i at arbejde med ældre, kan se sig selv i følgende profil:
 
 • Viden om og erfaring med demens og senhjerneskader.
 • Erfaring med teamsamarbejde.
 • Erfaring med aktivitetsområdet ud fra den rehabiliterende og sundhedsfremmende tankegang.
 • Erfaring i at arbejde med KRAP.
 • Erfaring i at arbejde med neuropædagogik.
 • Er sig sin faglighed bevidst og kan bibringe teamet den ergoterapeutiske indfaldsvinkel.
 • Mestrer at arbejde gruppeorienteret med borgerne, samtidig med at have fokus på den enkelte.
 • At kunne møde og rumme borgerne, også når mestring giver sig udslag i uhensigtsmæssig adfærd.
 • Kan skabe sig, og bevare, overblik.
 • Være klar på at arbejde i en afdeling, hvor forandring og udvikling er et grundvilkår.
 • Kan arbejde i en teambaseret afdeling, hvor vi møder hinanden med nysgerrighed, humor og ønsket om at være bedst sammen.
 • Skal kunne indgå i de praktiske og plejemæssige opgaver på lige fod med de øvrige i teamet.
 • Kan tilrettelægge aktiviteter, ud fra den enkelte borgers ressourcer, uanset om det drejer sig om udeliv, teknologi, måltidet, musik, træningsaktiviteter eller det stille nærvær.
 • Have kørekort

Vi tilbyder:
 • Tæt tværfagligt samarbejde med gode kolleger i Team Møldrup/Tjele.
 • Tæt tilknytning til øvrige teams i Aktivitet og Udvikling.
 • Grundig introduktion til jobbet.
 • Sparring i et engageret og udviklingsorienteret kollegialt fagforum.
 • Meningsfyldt arbejde, hvor sundhedsfremme og forebyggelse er overskrifterne og hvor afdelingens værdier: nærvær, samvær, mestring efterleves i praksis.
 • En fleksibel og forandringsparat arbejdsplads i en værdibaseret organisation, hvor faglighed, arbejdsmiljø og trivsel vægtes højt.
 • Kørselsgodtgørelse efter gældende takster.
 
 Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomster

Samtaler forventes afholdt mandag den 9. september og tirsdag den 10. september.
 
For yderligere oplysninger kontakt leder for Aktivitet & Udvikling Jette Hingebjerg på tlf. 23 64 62 95 eller social- og sundhedsassistent Karen Marie Glavind på tlf. 87 87 63 52.

Se i øvrigt:
 
https://aktiviteten.viborg.dk/
  
https://www.facebook.com/Aktivitet-Udvikling-Viborg-1599925256974573/