Fysioterapeut

til Rehabiliteringscenter Viborg .Stillingen er på 37 timer med ansættelse fra 1. oktober 2019 eller snarest derefter. 
 
 Rehabiliteringscenter Viborg (RCV) består af to døgndækkende centre; Klosterhaven og Klostertoften, hvor vi har henholdsvis 35 og 30 pladser fordelt på de to centre.

RCV modtager borgere fra hele kommunen og den primære visitation kommer direkte efter hospitalsindlæggelse til et målrettet rehabiliteringsforløb på 3 – 5 uger. Foruden rehabiliteringsforløb har vi også forløb med terminale/døende borger, borgere i afklaringsforløb etc.

Trives du med at arbejde tværfagligt og målrettet, brænder du for rehabilitering og kan du lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ikke en dag er ens, men der altid er plads til smil og et godt humør, så er det DIG vi har brug for.

Vi er 5 fysio- og 5 ergoterapeuter samt social og sundhedsassistenter og -hjælpere og sygeplejersker, som varetager døgndækning på centeret.

 
 • Terapeuterne er selvtilrettelæggende med stort dagligt ansvar for koordinering, opgavedeling og samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere.
 • Terapeuterne arbejder primært kun i dagvagt og ikke i weekender.
 • Løser vi opgaver bredt indenfor rehabilitering, træning og behandling.
 • De primære diagnosegrupper er neurologiske, ortopædkirurgiske patienter og svækkede ældre.
 • Vi er meget optaget af faglig udvikling samt trivsel og et godt tværfagligt samarbejde.
 
 
De primære arbejdsopgaver:
 
 • Vurdering af funktions- og færdighedsniveau.
 • Genoptræning og behandling.
 • Tæt tværfagligt samarbejde om borgerens rehabilitering.
 • Dokumentation.
 • Du ønsker at fungere som faglig nøgleperson. Nøglefunktionen er en ny funktion og du skal derfor have lyst til at være med til at forme og udvikle på opgaven.
 
Vi lægger vægt på både faglige og personlige kompetencer, og at du:
 
 • har en høj faglig kompetence.
 • har en borgerorienteret og tværfaglig tilgang til indsatsen.
 • evner at bidrage positivt ind i tværfagligheden med formidling, holdning til opgaverne og er god til at samarbejde.
 • du har gerne erfaring indenfor neurologien.
 • kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og har lyst til at tage ansvar.
 • kan arbejde både målrettet og kreativt i opgaveløsningen.
 • kan arbejde videns baseret og prioritere dokumentation.
 • er positiv og åben overfor nye udfordringer.
 
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansøgning:
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til teamleder Rasmus Bach Eriksen på mobil 61 89 78 69 eller tillidsrepræsentant Pia Westhoff på mobil 26 93 37 37.
 
Vi forventer at afholde samtaler den 12. september 2019