Teamleder

Teamleder til lederteam i Bjerringbro
 
Har du lyst til at lede en engageret og kompetent medarbejdergruppe?
Så er du måske vores nye teamleder.

 
Vi mangler en kollega i lederteamet for hjemmepleje og hverdagsrehabilitering i distrikt Bjerringbro, som kan hjælpe os med at give vores borgere et selvstændigt, meningsfyldt og aktivt liv – hele livet.
 
Om jobbet
Lederteamet består af en distriktsleder og to teamledere. Sammen varetager de ledelsen af vores dygtige medarbejdere og arbejder tæt sammen om at skabe en kultur med fokus på borgernære opgaver og høj faglighed.
 
Som teamleder har du medansvar for den faglige, administrative og økonomiske opgaveløsning. Du har en stor faglig indsigt, og dine vigtigste opgaver bliver:
 
 • at sikre ledelse og drift at teamet
 • at sørge for kompetenceudvikling af medarbejderne
 • at være faglig sparringpartner for medarbejderne
 • at styrke relationer og sammenhængskraft i organisationen
 • at skabe rammer for et godt arbejdsmiljø med trivsel og motivation i hverdagen
 • at sætte retning og skabe resultater gennem overordnede strategier og mål
 
Lige nu har vi særligt fokus på brug af teknologiske hjælpemidler i hverdagen og arbejder desuden målrettet med indsatser vedrørende sygefravær, fastholdelse og kompetenceudvikling.
 
Om dig
Du har et stort personligt nærvær. Din dør er altid åben, og du er lydhør over for medarbejdernes og borgernes perspektiver på vores fælles opgaveløsning.
 
Vi tænker på dig som et humørfyldt menneske med masser af arbejdsglæde og engagement. Du er godt til at bevare overblikket i travl hverdag, og så har du:  
 
 • en sundhedsfaglig baggrund – gerne med erfaring som leder
 • en lederuddannelse - eller lyst til at tage en
 • gode kommunikative egenskaber
 • erfaring og kendskab til vagtplanlægning
 • … og måske erfaring med Nexus
 
Om os
I distrikt Bjerringbro varetager vi pleje og omsorg for ca. 500 borgere i by- og landområder.
Medarbejderstaben består af i alt ca. 100 social- og sundhedshjælpere/-assistenter, sygeplejersker og planlæggere. Vi arbejder desuden tæt sammen med terapeuter og andre relevante samarbejdspartnere.
 
Om ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.
 
Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Samtaler
1. samtalerunde: Mandag den 9. september 2019
2. samtalerunde: Torsdag den 19. september 2019

Hvis du går videre til anden runde, får du udarbejdet en profilanalyse mellem de to samtaler. Du får tilbagemelding på din profilanalyse ved et møde den 12. eller 13. september 2019.

Få mere at vide
Læs mere om stillingen i job- og kompetenceprofilen.
 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:
Distriktsleder Mia Schmidt
Tlf. 24 85 40 59 / Mail: misc@viborg.dk