Socialpsykiatriske medarbejdere

Psykiatrien i Viborg Kommune søgere medarbejdere til Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej. Stillingerne er på 35-37 timer pr. uge. Der er tale om vagter dag og aften og ca. hver 3. weekend.
 
Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej er oprettet efter § 107 i Serviceloven. Det er et midlertidigt bo- og træningstilbud til mennesker med sociale og psykiatriske problemstillinger. Målgruppen er unge mellem 18 og 35 år. På botilbuddet er der 16 beboere og 11 medarbejdere.
 
Vi skal i 2020 arbejde med at gøre Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej til et moderne § 107 tilbud, hvilket vil sige, at vi sammen finder nye smartere måder at gøre tingene på end hidtil. Det omhandler madlavning, motion, aktiviteter og mange andre spændende tiltag. Vi skal arbejde på at lave et tilpasset tilbud til de unge, der i dag bliver visiteres til et ophold på Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej. Kan du se dig selv være med i den proces, så er det her lige noget for dig.   
 
Dine opgaver:
 
 • Støtte borgeren i at mestre deres liv qua deres sindslidelse og opnå større selvstændighed.
 • Udarbejde delmål sammen med borgeren, ud fra en bestilling.
 • Støtte borgeren i at komme op og afsted til aktiviteter, dagtilbud, skole ol.
 • Støtte borgerne i at opnå øget selvforståelse.
 • Lave mad sammen med borgerne og støtte til indkøb.
 • Udredninger.
 • Uge samtaler.
 • Deltage i møder med forskellige samarbejdspartnere.
 • Medicinudlevering og evt. medicindosering.
 • Dokumentation.  
  
Vores forventninger:

Vi forestiller os, at du har en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse (pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent).
  
Derudover forventer vi at du:
 
 • Er autentisk i din relation til borgerne.
 • Har en humoristisk, ligeværdig og anerkendende tilgang til dit arbejde.
 • Er forandringsparat.
 • Har psykiatrierfaring.  
 • Er teoretiske og metodisk velfunderet.
 • Kan jonglere mellem nære samtaler med borgerne, de praktiske opgaver, handleplaner og møder med samarbejdspartner, samt pårørende.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig være en hold-spiller.
 • Er bevidst om dine egne grænser og begrænsninger.
 • Kan udvise fysisk og psykisk overskud i en til tider udfordrende hverdag.
 • Har kørekort (kategori B).
  
Vi tilbyder:
 • En alsidig personalegruppe fyldt med gåpåmod, masser af engagement, energi, humor og som vægter faglig udvikling højt.
 • Supervision.
 • Frihed under ansvar: der er mange muligheder for, at du selv kan være med til at sætte dagsordenen inden for paragraffens og tilbuddets rammer.
 • En organisation i konstant forandring.

Ansøgningsfrist: 16. august 2019.
Samtaler forventes afholdt d. 26. og 27. august 2019.
Tiltrædelse snarest muligt eller 1. oktober 2019.

Løn- og ansættelsesforhold ifølge gældende overenskomst
Forud for ansættelse vil der blive indhentet straffeattest og referencer.
Yderligere oplysninger om Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej på hjemmesiden www.stokrosevej.viborg.dk.

Kontaktperson: Afdelingsleder Gitte Vestergaard Nissen tlf. 22 12 47 95 (hverdage kl. 8-16).