Ergoterapeut

Vi søger en dygtig og erfaren ergoterapeut til en fast stilling i Genoptræning, Viborg Kommune pr. 1. oktober 2019.

Stillingen er på 32 - 37 timer i terapeutteamet i Bjerringbro.
 
 
Om Genoptræning:
 • Der er ansat ca. 40 fysio- og ergoterapeuter.
 • Terapeuterne er selvtilrettelæggende. De er organiseret i 4 teams med stort dagligt ansvar for koordinering, opgavedeling og samarbejde med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Vi løser opgaver bredt indenfor genoptræning og behandling. Målgruppen er borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset samt vederlagsfri fysioterapi.
 • Flere terapeuter arbejder målrettet på generalistniveau, men derudover har vi flere specialer. Blandt andet indenfor neurologi og ortopædkirurgi.
 • Vi er meget optaget af faglig udvikling samt trivsel og samarbejde i teamet.
 
De primære arbejdsopgaver:
 • Genoptræning og behandling af borgere efter Sundhedslovens §140.
 • Genoptræningen retter sig fx imod ADL, dysfagi, forflytninger og instruktion i småhjælpemidler.
 • Koordinering af opgaver i ergoteamet på tværs af hele Genoptræning.
 • Dokumentation og samarbejde med ergo- og fysioterapeutkolleger, plejepersonale mv.
 • Træningen foregår på vore centre såvel som i borgerens hjem, så du skal derfor påregne en del kørsel.
 
Vi lægger vægt på, at du:
 • har en bred erfaring med genoptræning, da målgruppen er alle typer af borgere med en genoptræningsplan
 • har lyst til og erfaring med dysfagi og har F.O.T.T kursus
 • har lyst til at indgå i implementering af OTIPM som arbejdsprocesmodel
 • har en helhedsorienteret tilgang til faget og borgeren.
 • kan arbejde selvstændigt, er fleksibel og har lyst til at tage ansvar.
 • er nysgerrig og anerkendende
 • kan inspirere til udvikling og samarbejde
 • er idérig, engageret, handlingsorienteret og fagligt velfunderet

Om arbejdspladsen:
 • Du vil være tilknyttet Team Bjerringbro, der har opgaver i såvel by som på landet.
 • Du bliver en del at et engageret og dygtigt terapeut-team bestående af 4 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter.
 • Du har høj grad af indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet.
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansøgning:
 • Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Mie Tholstrup 20 69 55 40 eller ergoterapeut Mette Jørgensen Gerning 41 71 95 62.
 • Ansættelsessamtaler afholdes den 26. august 2019