Lærere til A-klasser

Vestervang Skole - Autisme Afdeling søger lærere
  • Specialtilbuddet A-klasserne søger 2 lærere. Kendskab til ASF-målgruppen foretrækkes.
  • Der søges en lærer til indskoling med linjefag i dansk og engelsk.
  • Der søges en lærer til udskoling med linjefag i matematik og engelsk.
Vi ønsker os:
  • Uddannede medarbejdere med ben i næsen og klare værdier
  • Kollegaer, der kan stå inde for skolens værdigrundlag
  • Mennesker, med gode evner til at kommunikere med børn og voksne, som har begge ben på jorden, og kan orientere sig i en, til tider, hektisk hverdag 
  • Mennesker, der evner relationskompetencen, og ser styrker i teamsamarbejdet
  • Lærere, der mestrer klasserumsledelse, såvel som opstilling af mål for soloelever med integration for øje
  • Mennesker, der trives i forandring og udvikling

Vestervang Skole er en klyngeopdelt folkeskole i tre spor med ca. 690 elever, fordelt fra 0. – 9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt med selvstyrende teams i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.
Endvidere har skolen en afdeling for elever med autismespektrumforstyrrelser, som tæller 95 børn.
Skolen har i alt ca. 90 pædagogiske medarbejdere.

A-klasserne 
A-klasserne på Vestervang skole er et kommunalt specialklassetilbud for Viborg kommune drevet i henhold til folkeskoleloven, og er rettet mod elever i skolealderen med Autismespektrumforstyrrelser. 
Tilbuddet har til huse på Rughavevej 66 i Viborg i forbindelse med Vestervang Skole, i lokaler særligt tilpasset til elevernes behov. A-klasserne fungerer i tæt samarbejde med almenskolen, som ligger i sammenhæng med tilbuddet. 

I hele skoleforløbet er pædagoger en integreret del af skoledagen. Således har vi et stærkt tværfagligt samarbejde, som vi vægter højt. 
A-klasserne tilbyder desuden et integreret SFO/Ungdomstilbud, og fremstår hermed som et helhedstilbud med gennemgående fagpersoner. 


Yderligere oplysninger
For yderligere information kontakt pædagogisk leder (A-klasserne) Hans Nyholm - tlf. 41 71 96 32  - i uge 32.
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Se mere på www.vestervangskole.dk

Der forventes ansættelsessamtaler onsdag den 14/8-19.