Børnehaveklasseleder

Løgstrup Skole søger en børnehaveklasseleder

På Løgstrup Skole har vi en fast fuldtidsstilling som børnehaveklasseleder ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019.
Vi søger en positiv og initiativrig medarbejder, som vil være en del af en dygtig personalestab og i særdeleshed kan indgå i et tæt, konstruktivt og positivt samarbejde omkring udviklingen på Løgstrup Skole.
Løgstrup Skole er en 2-3-sporet folkeskole beliggende 8 kilometer nordvest for Viborg. Skolen har i dette skoleår 482 elever fra 0. til 9. årgang, I vores SFO har vi 120 børn. Desuden har vi klubtilbud.
Løgstrup Skole har i vid udstrækning nye bygninger / undervisningslokaler samt gode udearealer.
Vi arbejder i en afdelingsstruktur med udstrakt grad af forpligtende selvstyring. 
Løgstrup Skole er en ”VI -skole”, der vægter trivsel gennem faglighed og faglighed gennem trivsel. Vi arbejder for at skabe inkluderende læringsfællesskaber, hvor vi ser det hele barn ind i fællesskabet, både i skole- og fritidsdelen.
Som inklusionsfremmere arbejder vi med et systemisk grundsyn og har med udgangspunkt i dette såvel AKT-funktioner og et lokalt tilbud for særligt tilrettelagt undervisning, Cockpittet.
Vi forventer at du som en del af Løgstrup Skole indgår i et fagligt samarbejde mellem personalegrupperne - skoledel, SFO og klub.
Vi søger derfor:
  • En børnehaveklasseleder, der har erfaring med undervisning i 0.klasse.
  • En børnehaveklasseleder, der ser tydelige strukturer som en forudsætning for god undervisning, læring og trivsel.
  • En engageret og relationelt stærk samarbejdspartner med tilknytning til indskolingen.
  • En børnehaveklasseleder, der har blik for overgange og sammenhænge for den enkelte elev, og har erfaring med samarbejde med dagtilbud og SFO.
  • En børnehaveklasseleder, der vægter samarbejdet mellem hjem og skole højt.
  • En stærk teamplayer, der vægter samarbejdet i 0. klasseteamet højt.
  • En børnehaveklasseleder, der har lyst og kompetence til at udvikle skolestarten på Løgstrup Skole i vores 0. klasse – herunder vores indsats i forhold til udeskole.
  •  Vi glædes os til at byde en ny kollega velkommen og ser frem til at modtage din ansøgning.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og regler om Ny Løn.
Har du yderligere oplysninger til stillingen, eller ønsker du at besøge skolen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Heidi Frydendal tlf. 8787 2272 eller skoleleder Karsten Kloster tlf. 8787 2271 / 2061 7134

Ansøgning med relevante bilag og udtalelser sendes elektronisk via Viborg Kommunes hjemmeside.
Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 20. august 2019 kl. 12.00. Det forventes at afholde ansættelsessamtaler i uge 35.