Fagspecialist til Team Unge


Team Unge i Jobcenter Viborg søger en praksisnær fagspecialist
med bredt kompetenceniveau


Vil du være fagspecialist i et ambitiøst og målrettet team, hvor et tæt samarbejde med
borgere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, er med til at skabe meningsfulde og holdbare løsninger?
 
Har du et solidt kendskab til beskæftigelseslovgivningen og vejledningsområdet og kan du omsætte fra teoretisk jura til faglig praksis ?
 
Så er det måske dig vi søger……
 
Om teamet:

Team Unge består af 42 dedikerede medarbejdere med forskellige faglige baggrunde: Beskæftigelsesfaglige medarbejdere (sagsbehandlere), jobkonsulenter, uddannelsesvejledere og administrative.

Teamet er netop slået sammen fra 3 enheder til én helhed, placeret på 2 matrikler.
 
Teamet er organiseret under afdelingen Job og Unge i Jobcenter Viborg. En afdeling med i alt ca. 100 ansatte fordelt på 3 forskellige områder.

Der er netop ansat en ny teamleder i Team Unge, som fagspecialisten refererer til.
 
Vi har altid skarpt fokus på borgerens vilje, evner og muligheder.
Vores ståsted er demokratisk medborgerskab, hvor vi benytter os af empowerment
Vi arbejder ud fra Viborg kommunens værdier som er mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod.

Om stillingen:

Du bliver teamlederens højre hånd og sammen skal I stå i spidsen for at samle teamet, sikre høj faglighed og realisere de vedtagne mål.

Opgaverne løses i et tæt samarbejde med de andre fagspecialister og teamledere i Jobcenter Viborg, som sammen skal understøtte og skabe resultater der realiserer kerneydelsen:
 • At ledige og sygemeldte kommer hurtigt og varigt i arbejde
 • At virksomhederne har nem adgang til og aldrig mangler kvalificeret arbejdskraft
   
Dette fordrer, at du har evnen, viljen og lysten til at understøtte teamet i at motivere unge til at påbegynde og gennemføre en uddannelse og/eller få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Primære arbejdsopgaver:
 • At være det faglige ”fyrtårn” i teamet.
 • At understøtte en teamkultur, hvor vi tror på de unges ressourcer og muligheder i forhold til uddannelse og arbejde.
 • Koordinering og planlægning af opgaver i forhold til teamet.
 • At understøtte, at der sikres flow og skabes resultater.
 • At være ansvarlig for at holde sig ajour med og videreformidle lovgivning på området, herunder sikre at beskæftigelsesfaglige medarbejdere, jobkonsulenter og uddannelsesvejledere er opdateret med gældende regler og procedure.
 • Understøtte medarbejderne, så der bidrages til den enkeltes opgaveløsning og målopfyldelse.
 • At understøtte en succesfuld implementering af den Kommunale Unge Indsats og sikre tæt samarbejde i forhold til opstart af den Forberedende Grunduddannelse (FGU).
  
Vi forventer, at du:
 
 • Har relevant uddannelse og/eller erfaring indenfor for ungeområdet, meget gerne både myndighedsområde og vejledningsområdet.
 • Er relations skabende og har gode kommunikationsevner.
 • Kan arbejde systematisk og indgå i tæt sparring med kollegaer, både ift. faglige spørgsmål og prioritering af arbejdsopgaver.
 • Er visionær, målrettet, positiv og har blik for helheden.
 • Kan sætte fokus på udvikling, ressourcer og potentialer
 • Kan bidrage til en fælles udvikling af opgaveløsningen på tværs af afdelinger og med afsæt i kerneydelsen.
 • Kan handle og samtidig bevare overblikket - også når det går stærkt
 • Bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Har lyst og evner til implementering af ny lovgivning og indsatser.
   
Vi tilbyder:
 
 • Et spændende job i en ny afdeling præget af udvikling.
 • Et job i en ny dynamisk afdeling, hvor du kan forme og få lov at sætte dit eget præg helt fra start.
 • Gode muligheder for udvikling og sparring.
 • Et godt arbejdsmiljø med gode engagerede kollegaer både internt og eksternt.
 • Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.
  
Bemærk at der må forventes en vis fleksibilitet i opgaveløsningen og i tilrettelæggelsen
af arbejdstiden. Der er ikke ledelsesansvar i stillingen.
 
Samtaler forventes afholdt fredag den 23. august 2019.