Skolepædagog

Finderuphøj Skole søger en skolepædagog pr. 1. august 2019.
Stillingen er en fastansættelse på fuldtid.
 
Personlige og faglige kompetencer
 
Finderuphøj Skole søger en skolepædagog, der 
 • Varetager den understøttende undervisning
 • Varetager specialpædagogisk bistand i tilknytning til almen.
 • Varetager pædagogfagliglige opgaver i skolens SFO
 • Indgår i skolens vikarkorps
 • Kommunikerer tydeligt og lægger vægt på dialog, relation og refleksion
 • Udviser en professionel og anerkendende tilgang til børn, forældre og kollegaer.
 • Har lyst til samarbejde og fælles forberedelse med kollegaerne
   
   
Finderuphøj Skole vil det hele ... menneske
 
På Finderuphøj Skole lægger vi vægt på, at du som skolepædagog kan varetage pædagogfaglige opgaver i forskellige sammenhænge.
Du bliver en central person i forhold til at varetage den understøttende undervisning i indskolingen.
Vi lægger vægt på, at du har kendskab til det skolepædagogiske område, og at du kan indtage klasserummet med din pædagogfaglige viden. I klasserummet lægger vi vægt på, at du kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske tiltag, som understøtter undervisningen på kreativ og æstetisk vis.
Om eftermiddagen indgår du som pædagog i skolens fritidsordning, som rummer børn fra både almen- og specialafdelingen.
Derudover indgår du også i skolens vikarkorps
 
Finderuphøj Skole er organiseret med et velfungerende og professionelt MED-udvalg, der sikrer en tydelig og gennemsigtig vej for information, beslutninger, indflydelse og medbestemmelse.
Ligeledes har Finderuphøj Skole en meget engageret bestyrelse, der støtter op om skolens interesser.

Finderuphøj Skole består af 423 almenelever i 0. til 6. klasse samt ca. 50 elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder i 0.-6. klasse. I Finderuphøj skoles SFO går 230 børn

Finderuphøj Skole – vi tager ansvar!
 • Vi skaber læring og trivsel for alle
 • Vi prioriterer det enkelte barn i fællesskabet
 • Vi har høj faglighed og sociale kompetencer
 
Ansættelsesforløb:
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ved evt. ansættelse indhentes der børne- og straffeattest.
 

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Helle Flarup Damkjer, tlf. 20 80 07 53.

Stillingen søges via Viborg.dk
 
Relevante bilag såsom eksamensbeviser, dokumentation om tidligere ansættelse, udtalelser mv. skal vedlægges ansøgningen.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 27. juni fra kl. 14.00