Indsatsmedarbejder

Indsatsmedarbejder med pædagogisk og produktions erfaring søges til beskyttet beskæftigelse
 
Jobigen Viborg er en organisation under Viborg Kommune, som tilbyder en lang række forskellige muligheder og tilbud, der har til formål at bringe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet eller alternativt uddannelsessystemet.
Trepas er en del af Jobigen Viborg, hvor vi bl.a. har ordreproducerende værksteder, som tilbyder en arbejdsplads for borgere i beskyttet beskæftigelse. Den ledige stilling er i den afdeling, der hedder pakke/montagen.
 
Du vil blive en del af et team, som skal varetage:
 • Udvikling af borgerne i forhold til mestring
 • Tilrettelægge udførelse af opgaverne i pakke/montagen for borgerne. Opgaverne består af mange forskellige pakke-, samle- og monteringsopgaver for forskellige virksomheder.
 • Instruere borgerne i løsningen af opgaver
 • Sparring på løsning af opgaver med kollegaer
 • Truck kørsel imellem vores lagre
 • Håndtering af vores virksomhedskunder og kalkuleringsberegninger, samt kvalitets bevidst omkring opgaverne.
 • Kontaktpersonsfunktion for nogle af de beskyttede borgere
 • Fokus på at bruge produktionen som et pædagogisk udviklingsredskab i forhold til at udvikle den enkelte borger jf. kriterierne i kvalitetsmodellen
 
Vi arbejder ud fra en motiverende og anerkendende tilgang, og tror på, at alle mennesker har ret til et meningsfyldt og udviklende arbejdsliv.
 
Vi forventer at du:
 • Har pædagogisk erfaring og helst uddannelse også
 • Har kørekort B og gerne truckcertifikat
 • Kan motivere og anerkende og inddrager andre frem for at løse selv.
 • Er helhedsorienteret og kan se ressourcerne i den enkelte, anerkende dette, og skabe udvikling herudfra.
 • Har erfaring med at bruge produktions opgaver som pædagogisk udviklingsarbejde.
 • Er fleksibel og parat til at gribe de opgaver, der byder sig og i rimeligt omfang aflaste kollegaer, hvis det er nødvendigt. Ex. vis vikariere i vores kantine.
 • Er interesseret i at dele erfaringer, metoder og dine gode arbejdsgange med dine kollegaer hele vejen rundt.
 
Være professionel i mødet med samarbejdspartnere, både pårørende, interesseorganisationer og virksomhederne.
 
Vi tilbyder dig:
UDVIKLING: høj faglighed og gode muligheder for udvikling og sparring.
SERIØSITET: ambitiøst team med målrettet, ressource- og resultatorienteret fokus.
TYDELIGHED: vi kender alle mål og retning og går efter det der virker.
GODT ARBEJDSMILJØ: gode kollegaer, seriøs ledelse og strukturerede rammer.
 
Derudover en løn, der bliver fastsat efter principperne for Ny løn i henhold gældende overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.
 
Ansættelsesvilkår: 1 års vikariat
Tiltrædelse: 1. august 2019 til 31. juli 2020
 
Samtaler forventes afholdt torsdag den 27. juni 2019