Klinisk diætist

Vores kliniske diætist er det dig?
 
Madservice Viborg søger fra 1. august 2019 en klinisk diætist på 32 timer, hvor arbejdsopgaverne foregår på kommunes 16 plejecentre, 9 hjemmeplejedistrikter og bosteder inden for socialområdet.
 
Vi søger:
 • en uddannet klinisk diætist som kan fremvise autorisations ID
 • en klinisk diætist som har høj faglighed og kan udføre diætbehandling af borgere med komplekse ernæringsproblematikker
 • en klinisk diætist som har erfaring med undervisning af vores målgruppe af borger, både individuelt og i grupper

Arbejdsopgaverne er:
 • at gennemføre diætbehandler for borgere med ernæringsproblematikker, primært ældre, handicappede og psykiatriske borger
 • at undervise borger, det kostfaglige- og sundhedsfaglige personale i ernæring, mad & måltider, med henblik på at fremme god ernæring
 • at være medspiller til at kvalitetsløfte maden og måltiderne, så der skabes sammenhængskraft mellem Madservices tilbud og borgernes ernæringsbehov. F.eks. arbejdes der nu med tidlig opsporing af borger med dysfagi til madtilbuddet til borgerne.

Vi forventer du:
 • har en solid faglig baggrund og kan lide at arbejde på en arbejdsplads som får noget fra hånden
 • kan bringe din fagkompetence i spil, således at der sker tværfaglig udvikling mellem de forskellige faggrupper på pleje- og omsorgscentret, distriktsgrupper i hjemmeplejen og på bostederne på socialområdet (handicap og psykiatri)
 • kan indgå i et arbejdsfællesskab med de andre kliniske diætister og tværfaglige aktører i Sundhed.
 • er en god underviser, så medarbejdere, elever og nyansatte i Social, Sundhed og Omsorg opkvalificeres på deres ernæringsfaglighed; f.eks. via undervisning og vejledning
 • er udadvendt og har gode samarbejdsevner
 • evner at formidle og kommunikere klart og tydeligt, herunder at du kan udarbejde relevant skriftligt informationsmateriale til borgere og personale.
 • kan skabe en naturlig og positiv dialog med borgerne ud fra deres ressourcer.
 • har et godt humør, er serviceminded og løsningsorienteret
 • er ansvarsfuld, stabil og fleksibel med fokus på trivsel for alle på arbejdspladsen
 • er selvstændigt kan planlægge de daglige opgaver i en travl hverdag, hvor der er mange bolde i luften
 • har gode IT-kompetencer og gerne kendskab til Nexus F3.
 
Vi er Madservice Viborg, der:
 • fremstiller og leverer mad til borgerne på plejecentrene i Viborg Kommune samt middagsmad til hjemmeboende borgere i Viborg Kommune
 • har et produktionskøkken, som tilbereder middagsmad (MAP) til serveringskøkkenerne og til hjemmeboende borgere, ca. 1000 portioner om dagen
 • har kostfagligt personale, som arbejder på 16 plejecentre og et dagcenter i hele kommunen. De fremstiller borgernes måltider, samt er ressourcepersoner i skabelsen af det gode måltid og den daglige kostvejledning
 • har to kliniske diætister og en faglig koordinator
 • har fokus på tværfaglighed, så borgerne i Viborg Kommune oplever sammenhængskraft - ”En borger et forløb”
 

Vi arbejder og leder med afsæt i Viborg Kommunes værdigrundlag, værdibaseret ledelsesgrundlag og Job & Velfærds kerneopgave som lyder:

”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”
 

Den daglige arbejdstid vil primært ligge i tidsrummet mellem kl. 7.00 – 16.00 på hverdage.

Vi tilbyder en arbejdsplads som:
 • vil kendes på god kvalitet i alt, hvad vi laver
 • lægger stor vægt på at maden fremstilles veltillavet og af en høj kulinarisk kvalitet og altid fremstår som et indbydende måltid
 • gør det vi siger og vores motto er: ”Det finder vi ud af”
 • har organiseret sig i teams, for at opnå gode rutiner i vores arbejdsopgaver og
  være flere om vores fælles opgaver
 • har et arbejdsmiljø som har øje for den enkeltes trivsel, men også værner om et godt arbejdsfællesskab
 • vi ligger vægt på det tværfaglige samarbejde i Madservice med forskellige faggrupper
 • der tager udgangspunkt i Viborg kommunes værdier, som er Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og MOD

Der er i kommune totalt rygeforbud i arbejdstiden.
 
Har ovennævnte din interesse, hører vi meget gerne fra dig.
 
Har du yderligere spørgsmål, rettes henvendelse til leder af Madservice Ellen Lyngsø på
tlf. 87 87 67 70. Læg en besked på telefonsvaren så ringes der tilbage.
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 26. juni 2019.