Pædagoger til vuggestuen

 
 
Hald Ege Børnehus søger
 • en pædagog til en orlovsstilling med en ugentlig arbejdstid på 30 timer i perioden 5. august 2019 til 31. juli 2020
 • en barselsvikar for en pædagog med en ugentlig arbejdstid på 37 timer fra den 21. oktober 2019
 
Hvem er vi
 • Hald Ege Børnehus er en selvejende institution, som er beliggende i det naturskønne Hald Ege med skoven som nærmeste nabo og tæt på sø, marker, mose, Miniregnskov, skoler, øvrige dag- og døgninstitutioner, krat og kultur.
 • Den naturskønne beliggenhed spiller en aktiv rolle i forhold til hverdagslivet i børnehuset.
 • Børnehuset er fysisk indrettet i to huse (vuggestue og børnehave). Børnene er inddelt i faste grupper i såvel vuggestuen som børnehaven.
 • Vi er en medarbejdergruppe bestående af ernæringsassistenter, pædagoger, pædagogmedhjælpere, studerende, praktikanter, souschef og leder, som arbejder i et miljø præget af godt humør og med fokus på, at vi udvikler os og lærer sammen.
 • Vores arbejdsfællesskab er såvel internt som eksternt kendetegnet ved, at vi voksne viser, at vi er autentiske, kærlige og nærværende omsorgsgivere, som ønsker at understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring.
Vi tilbyder
 • En arbejdsplads præget af høj faglighed, hvor medarbejderne har indflydelse, tager ansvar, viser hinanden respekt og reflekterer over praksis.
 • Et arbejdsmiljø præget af et stærkt fællesskab, traditioner, respekt for mangfoldighed og forskellighed.
 • En arbejdsplads hvor bestyrelse, medarbejdere og ledelse er bevidste om at højne den pædagogiske kvalitet og faglighed med det formål, at børnene udvikler robusthed og støttes i at mestre livet.
 • Et børnehus hvor alle bidrager og har fokus på nærvær, børnenes trivsel, leg, dannelse, udvikling og læring.
Vi forventer, at vores nye pædagog
 • Kan, tør og vil tage ansvar samt handle på eget initiativ ud fra overordnede politikker, værdier og målsætninger.
 • Har viden og erfaring med og om 0-6-årige børns udvikling.
 • Brænder for fagligheden og er indstillet på at videreudvikle og dele viden i forhold til løsning af børnehusets kerneopgave.
 • Kan arbejde anerkendende med øje for børnenes deltagelsesmuligheder og med fokus på at skabe gode trivsels- og udviklingsbetingelser for alle børn i et tæt samarbejde med forældrene.
 • Er en passioneret omsorgsgiver, der vægter et udviklingsstøttende samspil i det pædagogiske arbejde.
 • Har kendskab -og ejerskab til Marte Meo-metoden.
 • Kan se meningen i at arbejde didaktisk, systematisk og struktureret i forhold til planlægning og evaluering af pædagogiske indsatser.
 • Kan se værdien og nødvendigheden i både at samarbejde i teams og at arbejde selvstændigt.
 • Går foran og bevarer roen og overblikket i håndteringen af overraskende og uventede situationer.
 • Er god til at skabe struktur, forudsigelighed og genkendelighed for børnene i hverdagen.
Yderligere oplysninger
 • Løn og ansættelse efter gældende overenskomst
 • Yderligere information ved leder Else Marie Hangaard tlf. 87 87 14 60
 • Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 3. juli 2019