Social og Sundhedsassistent

Social og Sundhedsassistent
 
Solvænget, Åvang og Safranvej søger en Social og Sundhedsassistent med viden og kompetencer inden for handicap og autismeområdet. Stillingen er på 30 timer med opstart senest 1/9 2019.
Solvænget og Åvang er 2 mindre bofællesskaber for borger med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der ydes bostøtte i borgernes eget hjem samt støtte og aktiviteter ved beboernes fælleshus. Desuden er der tilknyttet borger i lokalområdet, der bor i eget hjem og som ligeledes modtager bostøtte.
Safranvej er et § 107 botilbud for unge med autisme, der har behov for et særligt tilrettelagt bo-træning og afklarings forløb med henblik på udflytning til egen lejlighed.
Din primær opgave bliver at sikre implementering af de nye sundhedsfaglige tiltag i samarbejde med dine øvrige kollegaer ved de 3 botilbud. Du skal derfor være indstillet på at arbejde på tværs mellem de 3 botilbud. Det første ca. ½ år vil du primært blive tilknyttet teamet ved bofællesskabet Åvang, dog med faste opgaver ved de 2 øvrige botilbud. For at sikre implementering af Sundhedsfaglige tiltag på tværs i hele organisationen. Du vil få tildelt bostøtte opgaver på lige fod med dine kollegaer.
 
Vi forventer du er:
- en faglig og engageret kollega, der kan indgå i et reflekterende og anerkende team samarbejde
- indstillet på at have en særlig funktion i forhold til implementering af Sundhedsfaglig tiltag
- en aktiv lytter, der formår at møde borgerne i en anerkende tilgang med fokus på borgernes egne   ressourcer.
- klar på at indgå i en arbejdsplan, hvor vi arbejder både –  dag – aften og weekender – samt er fleksibel i forhold til evt. ændringer i arbejdsplanen.
-  klar på faglig sparring, åbenhed og fælles supervision omkring det pædagogiske opgaver
- klar på at arbejde målrettet og struktureret omkring skriftlighed herunder dokumentation og statusbeskrivelser.
- anerkendende i din tilgang og kommunikation med borger og øvrige samarbejdspartner.
- indstillet på alene arbejde.
-  i besiddelse af et kørekort og klar på at benytte kommunebil.
 
  Vi kan tilbyde:
 
  • Faglig engagerede og kompetente kollegaer, der brænder for at gøre en forskel
  • En aktiv og dejlig borgergruppe, der har behov for støtte og hjælp til at mestre eget Liv
  • En arbejdsplads, hvor teamsamarbejde og åbenhed er omdrejningspunkt for god trivsel og arbejdsglæde.
  • at du max. skal arbejde hver 3. weekend og max kan forvente 1- 2 aftenvagter om ugen
  • Mulighed for vikar timer, hvis det giver mening for dig.
  • Relevante kursustilbud efter aftale.
Løn og ansættelsesforhold

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 25. juni 2019