Klinisk diætist

Klinisk diætist til Sundhedscenter Viborg
 • Fast stilling 10 timer i rehabiliteringsteamet med mulighed for flere timer efter behov.
 • Ansættelsesperiode er pr. 1. september 2019 eller efter aftale.
 • På baggrund af timeantallet er vi meget fleksibel ift. planlægning af din arbejdstid.
 
Ønsker du at være en del af et tværfagligt team, som medvirker til, at borgere med kronisk sygdom tager ansvar for at genvinde et meningsfyldt og aktivt liv?
 
Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt team bestående af 4 fysioterapeuter, 2 sygeplejersker, 3 kliniske diætister og 1 ergoterapeut.
 
Rehabiliteringsteamet i Sundhedscenter Viborg tilbyder rehabilitering og forebyggende indsatser med udgangspunkt i de regionalt udarbejdede forløbsprogrammer. Derudover har de kliniske diætister en arbejdsopgave ift. individuel diætvejledning af borger henvist fra praktiserende læge og hospitalet med udgangspunkt i nedenstående inklusionskriterier:
 
 • undervægt eller uplanlagt vægttab
 • BMI> 40 og motiverede for kostændringer
 • metabolisk syndrom
 • IBS (Irritabel tarm)
 
Det er denne opgave, at der primært søges en klinisk diætist til at varetage.
 
Herudover varetager de kliniske diætister individuel – og gruppebaseret diætbehandling af borgere med hjertekarsygdomme, KOL, diabetes type 2, kræft og osteoporose samt varetager afholdelse af vores praktiske tilbud om madværksted.
 
Rehabiliteringsteamet har desuden et fælles ansvar for at bidrage til udviklingen af arbejdsgangene i forbindelse med hjerterehabilitering fase 2 og forløbsprogrammerne. I Rehabiliteringsteamet arbejdes der ud fra en helhedsorienteret tilgang til vores borgere og vi er ansvarlige for at koordinere den rehabiliterende indsats ift. den enkelte borgers ressourcer og handlemuligheder. Som led heri indgår også deltagelse i den fysiske træning på tværs af professioner, der kan foregå inde såvel som ude, samt øvrige undervisningsopgaver.
 
Du vil indgå i et tværfagligt og bredt samarbejde med kolleger i hele Sundhedscenteret om udvikling og varetagelse af de forebyggende og rehabiliterende tilbud til borgere med kronisk sygdom. Samarbejdet omfatter desuden eksterne partnere som fx patientforeninger.
 
Vi søger en klinisk diætist der:
 • har erfaring med – og interesse for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse til borgere med svær overvægt, metabolisk syndrom og IBS
 • kan vurdere den ernæringsrelaterede problemstilling og yde diætbehandling, som led i at fremme borgerens sundhed generelt
 • kan indsamle ernæringsfagligt data, dokumentere og evaluere med afsæt i Nutrition Care Proces and model (NCP)
 • har erfaring med - interesse for – lyst til at undervise grupper indenfor det ernæringsfaglige område.
 • mestrer det brede sundhedsbegreb og har en anerkendende sundhedspædagogisk tilgang
 • kan lide at have en travl hverdag, hvor udvikling og nytænkning er væsentlig
 • har et godt humør og kan bidrage til en god stemning i en travl hverdag
 • lægger vægt på teamsamarbejde
 • er god til at kommunikere - både i dialogen med den enkelte og i forbindelse med formidling til mange forskellige aktører
 • kan arbejde selvstændigt
 • har gode IT og tekniske kompetencer
   
Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst.
 
Link til jobprofil for klinisk diætist
 
Ved ønske om yderligere oplysninger kontakt:  Teamleder Birgitte Helm Eskildsen i Sundhedscenter Viborg på tlf. 61 89 78 59.
 
Se mere på vores hjemmeside: https://sundhedscenter.viborg.dk/
 
Der afholdes samtaler onsdag den 3. juli 2019.