Ernæringsassistent elev

Bulderby søger en ernæringsassistent elev med tiltrædelse den 1. september.

Elevens arbejdsopgaver består i at lære at være med til at planlægge og tilberede alle måltider til Bulderbys 230 - 250 børn i samarbejde med køkkenlederen og ernæringsassistenten.
  
Hvem er vi?:
 • Bulderby, der er beliggende på Guldblommevej 2, 8800 Viborg, et nyere børnehus, der åbnede den 3. august 2015.
 • I Bulderby er der 4 særskilte klynger. I klyngerne Nordgården, Mellemgården og Sydgården er der vuggestue, børnehave samt international børnehave, og i Katholt er der specialinstitution.
 • Bulderby er bygget til at kunne rumme ca. 279 børn fordelt på ca. 91 børn i alderen 0 - 3 år, ca. 188 børn i alderen 3 - 6 år, heraf 14 børn med autisme.
 • I Bulderby er der ca. 66 ansatte, som er ledet af et ledelsesteam på fire - en børnehusleder 3 pædagogiske ledere.
 • Vores fælles kerneopgave er - sammen at understøtte barnets trivsel og mestring. Med sammen mener vi sammen i bredeste forstand: Sammen med barnet, sammen med forældrene og sammen med fagpersoner i og udenfor Bulderby.
 • Køkkenpersonalet består af en køkkenleder, en ernæringsassistent, en elev og en deltids køkkenmedhjælpere.
 • Vores vision er at skabe et fællesskab med plads til både det nære og trygge og det udfordrende og udforskende. Altid ud fra et børneperspektiv!
 
Dine uddannelsesmål/arbejdsopgaver:
 • At lære at lave sund og ernæringskorrekt mad, til børn i alderen 0-6 år.
 • At lære at være med til at udarbejde menusammensætning, så den dækker børnenes behov
 • Du vil få udleveret en ernæringsassistentbog, som er en bog for ernæringsassistentelever, som du skal arbejde med sideløbende med skoleperioderne.
 
Dine kvalifikationer:
 • Du har bestået grundforløbet, fra jord til bord
 • Du har lyst til at udfordre dig selv, og din kreative side.
 • Du kan bidrag til at skabe et miljø og en stemning i køkkenet, så både børn, forældre og kolleger oplever, at køkkenet bidrager til barnets udvikling i forhold til sundhed og det sociale omkring deltagelse i køkkenet.
 • Og ikke mindst… Du har lyst til at være med til at understøtte vores kerneopgave, og nå vores vision.
 • Du er moden, loyal og ansvarsbevidst
 • Du kan holde orden og kan strukturer din tid effektivt
 • Du har gode dansk og engelsk kundskaber
 • Du er smilende, fleksibel og arbejdsom

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte børnehusleder Lone Stoffer Bekker på tlf. 4171 9669

Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag, den 25. juni kl. 13 - 15.