Jobkonsulenter til Fleksjob- og Ressourceforløbsteamet

 
Vil du være en del af et ambitiøst og målrettet team, hvor et tæt samarbejde med
borgere og virksomheder, er med til at skabe meningsfulde og holdbare løsninger?
 
Vi søger to jobkonsulenter til faste fuldtidsstillinger:
 • en stilling til besættelse pr. 1. september 2019: tilknyttes ledige fleksjobbere.
 • en stilling til besættelse pr. 1. august 2019: tilknyttes borgere, der er visiteret til et ressourceforløb.
 
Om teamet:
Fleksjob- og Ressourceforløbsteamet har adresse på Sct. Mogensgade 5 i Viborg.
Teamet består af jobkonsulenter, beskæftigelsesfaglige medarbejdere, administrative medarbejdere, en projektleder, en fagspecialist og en teamleder.
Vi er et ny-sammensat team og er derfor aktuelt i en sammenlægningsproces.
 
Teamet er organiseret under afdelingen Job og Unge i Jobcenter Viborg
 
Vi har en teamstruktur, hvor beskæftigelsesfaglige medarbejdere og jobkonsulenter
igennem flere år har arbejdet tæt sammen med stor succes og med et stort tværfagligt
fokus.
 
Om stillingen:
Som jobkonsulent skal du kunne varetage 4 roller; den virksomhedsvendte
rolle er den primære rolle. Derudover skal du kunne varetage en mentorlignende rolle, rollen som samtalepartner og i mindre grad en myndighedsrolle.
 
Du skal motivere og understøtte den enkelte borgers udvikling i forhold til arbejdsmarkedet.
 
Som ansat i Jobcenter Viborg vil du arbejde ud fra den overordnede kerneydelse:
At ledige og sygemeldte kommer hurtigt og varigt i arbejde
At virksomhederne har nem adgang til og aldrig mangler kvalificeret arbejdskraft
 
I et tæt samarbejde fokuserer vi på borgerens vilje, evne og muligheder.
 
Vores ståsted er demokratisk medborgerskab, hvor vi benytter os af empowerment
tilgangen med coaching som redskab og dermed i videst muligt omfang arbejder efter
borgerens egne definerede jobmål og delmål.
 
Vi arbejder ud fra Viborg kommunens værdier som er mangfoldighed, ordentlighed,
dygtighed og mod.
 
Primære arbejdsopgaver:
 • Etablering af fleksjob
 • Etablering af virksomhedspraktikker
 • Tæt opfølgning med den enkelte borger med fokus på udvikling
 • Mentorlignende støtte
 • Coaching indenfor en jobrettet ramme
 • Opsøgende branchebesøg
 • Registrering og skriftlig dokumentation.
 
Vi forventer, at du:
 • har flair for at bistå borgere og virksomheder med job og rekruttering
 • har viden om lokale jobmuligheder
 • har et virksomhedsnetværk i Viborg Kommune og omegn
 • har viden om målgruppen for fleksjob og ressourceforløb
 • tror på at alle har ressourcer som virksomhederne har brug for
 • har gode samtaleevner og kan skabe en god og tillidsfuld relation
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • er fortrolig med brugen af IT-systemer
 • har lyst til at indgå i et konstruktivt og godt teamsamarbejde
 • kan udvise en respektfuld tilgang i mødet med borgere og virksomheder
 • er handlekraftig i opgaveløsningen.
 
Vi tilbyder dig:
 • et højt fagligt arbejdsmiljø
 • gode muligheder for udvikling og sparring
 • at blive en del af et ambitiøst team, der arbejder målrettet og resultatorienteret
 • gode engagerede kollegaer og strukturerede rammer
 • en løn der bliver fastsat efter principperne for Ny løn i henhold gældende
  overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. juni 2019.